Smart industry, smart insurance?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Wat zijn de gevolgen van digitalisering voor de maakindustrie? En wat kunnen verzekeraars daarvan leren? Die vragen stonden maandagavond 10 oktober centraal tijdens een succesvolle trendavond in het insuranceLAB van het Verbond van Verzekeraars. Het onderwerp: Smart Industry.

Met Smart Industry wordt de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (Internet of Things) bedoeld. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren. De fabriek van de toekomst is een zelf-organiserend systeem waar de flow van een product continue wordt gemeten en geoptimaliseerd.

Je maakt optimaal gebruik van de technologie, en dat betekent uiteindelijk dat er meer maatwerk mogelijk is voor de prijs van massaproductie. “En degene die dat soort producten straks snel kan aanbieden, krijgt de markt”, aldus Egbert-Jan Sol, hoogleraar, directeur ‘Innovation High Tech Systems and Materials’ bij TNO en directeur van Projectbureau Smart Industry.

Tom Bouws, tevens verbonden aan Smart Industry en accountmanager bij de Kamer van Koophandel, vertelt dat we aan de vooravond van de vierde Industriële Revolutie staan. Aan de hand van Moore’s law (1965) legt hij uit dat er sprake is van een steeds snellere digitalisering. Deze wet gaat uit van verdubbeling. “Wist je dat het geen fabeltje is dat je smartphone na drie jaar verouderd is? Het aantal transistoren in microchips verdubbelt elke achttien maanden.”

Smart insurance

Hoe ga je als verzekeraars om met deze extreme snelheid van veranderingen? Deze vraag staat centraal tijdens de discussie die tijdens het eten plaatsvindt. Aan een tafeltje komt al gauw naar voren dat nieuwe ideeën laten landen binnen organisaties best eens lastig kan zijn. “Mensen die beslissingen nemen, zijn aangenomen om bepaalde risico’s te mijden. Die gaan dus niet zo snel mee in de veranderingen zoals innovators dat doen.” “Is premie wel je toekomstige verdienmodel?” wordt geroepen. Genoeg stof tot nadenken.

Tijdens de samenvatting komt naar voren dat verzekeraars momenteel vaak al zo druk zijn met het runnen van de tent (door alle wet- en regelgeving), dat innoveren er vaak bij inschiet. “In feite moet er ook ruimte zijn om je niet aan de regels te houden.” En daar ligt volgens de zaal ook een rol voor het Verbond. Advies van Sol is om daar als Verbond ook meer voor te lobbyen.

Op deze Trendavond volgt een verdiepingssessie op 14 november waar verzekeraars aan de slag gaan met de vragen die naar voren zijn gekomen.


Was dit artikel nuttig?