Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verbond ziet aanknopingspunten in rapport Commissie Verzekeraars

10-03-2015

Pensioenregelingen die inspelen op de verschuivende AOW-leeftijd, flexibele verzekeringsproducten voor zelfstandigen en producten voor nieuwe risico’s, zoals cybercriminaliteit … Volgens de Commissie Verzekeraars liggen er kansen genoeg voor de verzekeringssector om in de toekomst een maatschappelijke rol te vervullen. “Wij zien goede aanknopingspunten, maar op sommige punten zijn we wel benieuwd naar de achterliggende analyse van de commissie”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

De Commissie Verzekeraars werd vorig jaar in het leven geroepen op initiatief van minister Dijsselbloem van Financiën. Doel was om te onderzoeken hoe de verzekeringsbranche zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan invullen. De commissie, die werd geleid door Casper de Vries (hoogleraar monetaire economie), presenteerde vorige week haar eindrapport onder de titel ‘Nieuw leven voor verzekeraars’. Hoog tijd om Richard Weurding daarover aan de tand te voelen.

Nieuw leven voor verzekeraars … Een goed gekozen titel?
“Het zou niet mijn keuze zijn, maar zoals de commissie aangeeft, opereren verzekeraars wel in een turbulente periode: ze hebben niet alleen te maken met economische/financiële ontwikkelingen en een terugtredende overheid, maar ook met een veranderende klant, die wil dat verzekeringen flexibel zijn en goed inspelen op zijn persoonlijke wensen. Daar liggen kansen. De aanbevelingen van de commissie liggen in het verlengde van onze eigen innovatieagenda en sluiten bovendien aan op onze visie op een toekomstig pensioenstelsel, die we begin dit jaar hebben uitgebracht.”

Klinkt goed, maar de commissie stelt ook dat met name de levensector flink onder druk staat. In hoeverre zijn die kansen dan reëel?
“Klopt. De levensector heeft het moeilijk door toenemende concurrentie, de lage rente en de nasleep van reputatieschade rond beleggingsverzekeringen. Levensverzekeraars moeten dus rekening houden met krimpende volumes – en dat raakt ook hun medewerkers. Toch ben ik niet somber gestemd, want er zijn ook veelbelovende ontwikkelingen gaande waar levensverzekeraars juist op kunnen inspelen. Zo is er een groeiende behoefte aan pensioenregelingen met heldere eigendomsrechten. Beschikbare premieregelingen, die levensverzekeraars nu al aanbieden, sluiten daar perfect op aan en bieden genoeg aanknopingspunten om bijvoorbeeld flexibel in te spelen op een verschuivende pensioenleeftijd. Daarnaast is er door het toenemende aantal zzp’ers een grote vraag naar flexibele producten voor inkomenszekerheid en vermogensopbouw. Ook daar kunnen verzekeraar op inspelen met innovatieve maatwerkoplossingen.”

De commissie vindt het ook belangrijk dat de beleggingsverzekeringsproblematiek wordt aangepakt en stelt onder meer voor om het claimrisico te herverzekeren. Wat vindt u daarvan?
“Verzekeraars kijken samen met de klant naar oplossingen die het beste aansluiten op de individuele situatie. Dat is niet eenvoudig gebleken en ze hebben intussen de nodige claims binnengekregen. De commissie wil niet dat de financiële stabiliteit daardoor in het geding komt ten koste van polishouders zonder beleggingsverzekering en heeft daarom bekeken of het mogelijk is het claimrisico te herverzekeren. Dat blijkt inderdaad het geval. In hoeverre zo’n optie interessant is, zullen verzekeraars zelf moeten bekijken. Het Verbond vraagt zich af hoe reëel deze optie is. Een branchebrede herverzekering is in onze ogen in elk geval niet realistisch, gezien de grote diversiteit van portefeuilles en concurrentiële aspecten.”

Er wordt ook het nodige geroepen over een gelijk speelveld tussen verzekeraars, banken en pensioenfondsen.
“Terecht, vinden wij. Verzekeraars verschillen van banken en pensioenfondsen, maar bieden – tot op zekere hoogte – wel hetzelfde soort product aan. Het is belangrijk dat er dan wel eerlijke concurrentie mogelijk is, ook in internationaal perspectief.”
 
Meer weten? Lees dan ook het persbericht van het Verbond.


Was dit artikel nuttig?