Checklist Verzekeren na kanker

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Heb je in het verleden kanker gehad en ben je daarvan genezen? En wil je nu een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering afsluiten? Dan hoef je niet altijd te melden dat je kanker had. Dat hangt bijvoorbeeld af van hoe lang je genezen bent, welke vorm van kanker je had, en of de kanker is teruggekomen of niet. In de gezondheidsverklaring van de verzekeraar kun je vinden wanneer je niet hoeft te melden dat je kanker hebt gehad.

Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben daarnaast onderstaande checklist als hulpmiddel ontwikkeld: beantwoord de vragen om te bepalen of je in jouw situatie moet melden dat je kanker had.

De vragen gaan over de verzekering die je wilt afsluiten, over de vorm van kanker die je had en, afhankelijk van je eigen situatie, over het stadium of de TNM-indeling die je had. Zorg daarom dat je deze informatie bij de hand heb. Je kunt deze bijvoorbeeld opvragen bij je huisarts of bij de arts die je behandelde.

Start nu met de digitale checklist:

Wat voor soort verzekering wil je afsluiten?
Stopt deze overlijdensrisicoverzekering voordat je 71 jaar wordt?

Met ‘je’ bedoelen we de verzekerde. De verzekerde is de persoon op wiens leven de verzekering wordt afgesloten. Als je een verzekering sluit met meerdere verzekerden, moet jouw antwoord op de vraag gelden voor alle verzekerden.

Sommige verzekeraars hanteren hogere leeftijdsgrenzen. Lees de gezondheidsverklaring van de verzekeraar voor meer informatie.

Gaat deze verzekering in voordat je 61 jaar wordt?

Met ‘je’ bedoelen we de verzekerde. De verzekerde is de persoon op wiens leven de verzekering wordt afgesloten. Als je een verzekering sluit met meerdere verzekerden, moet jouw antwoord op de vraag gelden voor alle verzekerden.

Sommige verzekeraars hanteren hogere leeftijdsgrenzen. Lees de gezondheidsverklaring van de verzekeraar voor meer informatie.

Is het verzekerde bedrag € 278.004 of lager?

Let op: als je binnen drie jaar meerdere verzekeringen afsluit of hebt afgesloten, gaat het om de optelsom van alle verzekerde bedragen die in die periode op het leven van de kandidaat-verzekerde zijn afgesloten.

Sommige verzekeraars hanteren een hoger grensbedrag. Lees de gezondheidsverklaring van de verzekeraar voor meer informatie.

Welke soort kanker heb je gehad?

Met ‘je’ bedoelen we de verzekerde. Als je een verzekering sluit met meerdere verzekerden, moet je antwoord gelden voor alle verzekerden.

Heb je meerdere keren de diagnose kanker gehad? Vul dan deze vragenlijst in voor elke keer dat je de diagnose kreeg.

Hoe oud was je toen je deze diagnose kanker kreeg?
Op basis van je antwoorden op de vragen moet je wel melden dat je deze kanker had

Heb je eventuele klachten door de kanker?
Heb je klachten, ziekten of aandoeningen als gevolg van de kanker? Of van de behandeling van de kanker? Bijvoorbeeld long- of hartklachten na chemotherapie of bestraling? Dan moet je die melden op de gezondheidsverklaring. Alle klachten, ziekten of aandoeningen die je op dit moment hebt, moet je melden. Je hoeft daarbij dan niet te vermelden dat deze klachten, ziekten of aandoeningen door de kanker komen.

Op basis van je antwoorden op de vragen hoef je niet te melden dat je deze kanker had

Heb je eventuele klachten door de kanker?
Heb je klachten, ziekten of aandoeningen als gevolg van de kanker? Of van de behandeling van de kanker? Bijvoorbeeld long- of hartklachten na chemotherapie of bestraling? Dan moet je die melden op de gezondheidsverklaring. Alle klachten, ziekten of aandoeningen die je op dit moment hebt, moet je melden. Je hoeft daarbij dan niet te vermelden dat deze klachten, ziekten of aandoeningen door de kanker komen.

Let op, je blijft zelf verantwoordelijk

De regels die bepalen of je moet melden dat je kanker had, zijn ingewikkeld. Daarom is deze tool als extra service ontwikkeld. Hierin hebben we zorgvuldig de regels verwerkt. Dat neemt niet weg dat je altijd zelf verantwoordelijk blijft voor het verstrekken van de juiste informatie over je gezondheid. Twijfel je nog, of heb je te weinig informatie? Overleg dan met je huisarts of medisch specialist. Je arts heeft alle informatie die nodig is, en kan je helpen bij het invullen.

De verzekeraar kan zelf ruimere criteria hanteren voor de toepassing van deze regeling. Raadpleeg daarom altijd de gezondheidsverklaring en de toelichting van de verzekeraar waarbij je een aanvraag doet. Die zijn het belangrijkste om te bepalen of je moet melden dat je kanker had.