Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.
Directe schadeafhandeling shutterstock_144026356.jpg

Livestream Directe Schadeafhandeling

In juli 2021 starten verzekeraars met een Directe Schadeafhandeling, het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten. Om verzekeraars te helpen met de implementatie is een toolkit gemaakt. De ontwikkeling van Directe Schadeafhandeling kan je volgen via een dashboard. Met een toelichting op deze middelen en op de aan te leveren data kan je aan de slag.

Duurzame inzetbaarheid puzzel.2000.jpg

Duurzame inzetbaarheid (3)

De Sociale Agenda ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’ geeft richting aan relevante actuele thema’s voor de sector. In een reeks van drie online sessies komen relevante thema’s van de Sociale Agenda aan bod. In deel 3 geven a.s.r. en Nationale-Nederlanden een toelichting op de wijze waarop zij duurzame inzetbaarheid en daarop gebaseerde activiteiten inzetten in hun organisatie.

schulden groot.jpg

Alles wat je wil weten over het Protocol bij betalingsachterstanden

Klanten die een schuldsaneringstraject succesvol hebben afgerond, kunnen zich weer met een ‘schone lei’ verzekeren. Dankzij een uitgebreid pakket aan maatregelen kunnen verzekeraars zo hun klanten nog beter bijstaan. De NVVK geeft een toelichting op de afspraken tussen verzekeraars en schuldhulpverleners en een verzekeraar laat zien hoe zij omgaan met klanten met een premieachterstand.

Duurzame inzetbaarheid stenen in harmonie.2000.jpg

Duurzame inzetbaarheid (2)

De Sociale Agenda ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’ geeft richting aan relevante actuele thema’s voor de sector. In een reeks van drie online sessies komen relevante thema’s van de Sociale Agenda aan bod. In deel 2 delen Implicit en Univé inzichten op de pilot Duurzame Inzetbaarheid waaraan Univé heeft deelgenomen.