Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.
Volmacht Samenwerken

Marktbijeenkomst 2022 voor Volmachtverzekeraars

Jaarlijks licht het Platform Volmacht van het Verbond aan de volmachtgevende verzekeraars haar activiteiten toe. Wij nemen je mee in de ontwikkelingen van het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen, de verschillende thema’s van het Platform Volmachten en de volmachtcijfers over 2021.

UvA_ABS.jpg

Collegereeks Bedrijfsvoering van een Verzekeraar 2022

Welke risico's staan er op de balans van een verzekerings- maatschappij, hoe meten verzekeraars risico's en wat is de invloed van de rentestand op het risicomodel? Dit zijn vragen die worden behandeld in zes colleges van René Doff, docent aan de Universiteit van Amsterdam en Chief Risk Officer. In september start een 3e reeks in de online uitvoering.

Braille Document Op Phone 1920X1080

Dag pdf. Welkom Toegankelijk Online Document!

Nieuwe verzekeringsvoorwaarden opstellen en opmaken is vaak omslachtig. Gedoe met versiebeheer en opmaak in pdf. Dat kan slimmer! En weet je dat pdf’s lang niet altijd te gebruiken zijn door iemand met een visuele beperking? Zie hier een alternatief dat de 4,5 miljoen Nederlanders met een functiebeperking een betere ervaring geeft én waarmee jij als verzekeraar de voorwaarden efficiënter kan samenstellen, reviseren en digitaal toegankelijk kan publiceren.

Collegereeks AP 2022 1500X750

Collegereeks Actualiteiten Personenschade 2022

Het platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars biedt ook in 2022 een collegereeks aan waarin de actuele jurisprudentie op het gebied van personenschade aan bod komt. In het tweede college wordt ingegaan op Werkgeversaansprakelijkheid, Grensoverschrijdend gedrag, BGK en Varia (incl. conclusie Lindenbergh over shock- en affectieschade).