Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
Advies pensioen (groot).JPG

Livestream Comeback van het vroegpensioen

Het Pensioenakkoord geeft werkgevers vanaf 1 januari 2021 nog meer mogelijkheden om de pensioendatum voor hun werknemers flexibeler te maken. Zoals het vervallen van de RVU boete, belastingvrij verlofsparen en het flexibel inzetten hiervan. Welke extra mogelijkheden dit jou als werkgever in het verzekeringswezen biedt, hoor je van Montae & Partners.

AI communicatie hulpmiddelen (600x250).jpg

Livestream Ethisch kader Datatoepassingen: uitlegbare AI

In de serie over ‘ethisch kader datatoepassingen’ gaat het dit keer over de uitlegbaarheid van Artificial Intelligence. Een van de normen is dat bij de inzet van datagedreven systemen zo goed mogelijk uitleg aan klanten gegeven moet kunnen worden over de uitkomsten van de toepassing.

ethisch kader en data met hart (600x250).jpg

Livestream Ethisch Kader Datatoepassingen: datakwaliteit en datagovernance

Vanaf 1 januari 2021 geldt het ethisch kader datatoepassingen als zelfregulering voor alle leden van het Verbond. Het kader stelt onder andere dat verzekeraars zorgen voor adequate datakwaliteit en dat zij de datagovernance borgen. Wat betekent dat en hoe kom je tot een adequate datakwaliteit? In dit webinar hoor je er alles over van KPMG en VGZ.

fusies en overnames (600x250).jpg

Livestream: Actualiteiten M&A en mededinging

Samen met onze partner Allen & Overy praten we je bij op het gebied van mededinging. O.a. over mededingingsregels bij informatie-uitwisseling binnen het Verbond, ontwikkelingen in het mededingingsrecht rond fusies & overname en fusietoezicht in de verzekeringssector aan bod.