Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.
Pensioen Kopie

Het nieuwe pensioenstelsel en de Cao Verzekeringsbedrijf

Vanaf 1 januari 2023 verandert ons pensioenstelsel. Daarmee dus ook de pensioenregeling voor jouw werknemers. Wil je weten welke gevolgen dit heeft voor de pensioenregelingen van jouw organisatie? Tussentijds kan je al voorbereidingen treffen. En wat zijn de gevolgen van de Wet voor de Cao voor het Verzekeringsbedrijf? Wat zal in de cao allemaal moeten worden aangepast om deze in lijn te brengen met de nieuwe Wet?

Zonnepanelen (Groot)

Zonnepanelendeeltjes

Nu het aantal zonnepanelen in Nederland snel toeneemt, neemt ook de kans toe dat er bij een brand zonnepanelen betrokken zijn. Dit is – ook voor verzekeraars – een nieuw onbekend risico: het verspreiden van zonnepaneeldeeltjes in de wijde omgeving. De deeltjes zouden schadelijk kunnen zijn en moeten opgeruimd worden. Maar wie is hiervoor verantwoordelijk? En hoe zit het met de opruimingskosten? Vallen deze onder de dekking en tot hoe ver? Vragen waar nog geen eenduidig antwoord op is.

Braille Document Op Phone 1920X1080

Dag pdf. Welkom Toegankelijk Online Document!

Nieuwe verzekeringsvoorwaarden opstellen en opmaken is vaak omslachtig. Gedoe met versiebeheer en opmaak in pdf. Dat kan slimmer! En weet je dat pdf’s lang niet altijd te gebruiken zijn door iemand met een visuele beperking? Zie hier een alternatief dat de 4,5 miljoen Nederlanders met een functiebeperking een betere ervaring geeft én waarmee jij als verzekeraar de voorwaarden efficiënter kan samenstellen, reviseren en digitaal toegankelijk kan publiceren.

Energieneutraal Gebouw.Shutterstock 2016311684

Brandveiligheid: de gevolgen van Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en verheldering van Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG)

Wat houden de nieuwe 'B's' in? Wat zijn die BENG-eisen en hoe geef je er invulling aan? Je krijgt inzicht in de wereld van Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. En in januari 2023 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Het BBL vervangt dan het huidige Bouwbesluit. Wat gaat dit betekenen voor brandveiligheid van gebouwen?