Skip to Content

DORA in de volmachtmarkt

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

DORA in de volmachtmarkt

N.B. Dit webinar is primair bedoeld voor leden van het Verbond die volmachten verlenen, en leden van de NVGA. Voor hen zijn aan deelname geen kosten verbonden. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Dit webinar dat het Verbond en de NVGA gezamenlijk organiseren, focust op de gevolgen van DORA voor de volmachtmarkt. Op 17 januari 2025 moeten financiële organisaties, dus ook verzekeraars en gevolmachtigden, voldoen aan de Digital Operational Resilience Act (DORA). Deze Europese verordening is bedoeld om de digitale weerbaarheid van bedrijven te versterken. Met de komst van DORA moeten organisaties verplicht veel complexe veranderingen doorvoeren. Deze verordening vervangt en harmoniseert namelijk de al bestaande richtlijnen op gebied van IT en veiligheidsrisicobeheer.

Wie vallen er onder DORA? Welke status hebben gevolmachtigden onder deze wet? Aan welke eisen ten aanzien van informatiebeveiliging moet worden voldaan? Hoe zorg je dat je goed bent voorbereid?
Deze en andere aspecten van DORA komen in dit webinar aan bod.

Bestemd voor
Dit webinar is primair bedoeld voor leden van het Verbond die volmachten verlenen en leden van de NVGA. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.
Deelname is vooral interessant voor volmachtdirecteuren, -managers en medewerkers van volmachtgevers en gevolmachtigden.

Sprekers

 • Vertegenwoordigers van het Verbond en de NVGA (volmachtverzekeraars en gevolmachtigden) van de Werkgroep Uitbesteding Primaire Processen ICT
 • Webinar host is Adéle Jeuken, directeur volmachten en intermediaire distributie a.s.r. schade

Programma
Aanvang:     15.30 uur
Duur:           max.1 uur

 • Opening – Adéle Jeuken
 • Presentatie door vertegenwoordigers van het Verbond en de NVGA
 • Discussie
 • Beantwoording door de sprekers van de via de chat gestelde vragen
 • Afsluiting

Kosten
Zowel voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond, als bij een NVGA-lid zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van één van beide organisaties check dan de ledenlijsten:

Voor medewerkers van bedrijven die aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 59,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 82,50 (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV;
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen;
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy;
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

PA-certificaat
Na dit webinar weet je, toegespitst op de volmachtmarkt, onder andere

 • Wat DORA inhoudt;
 • Wie er onder DORA vallen;
 • Hoe we de naleving van DORA borgen;
 • Wat nodig is om per 17 januari 2025, opzet en bestaan te kunnen aantonen;
 • Welke activiteiten worden centraal voorbereid en welke dient u zelf uit te voeren.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).