Skip to Content

ESG Tech & Data event

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

ESG Tech & Data event

De inzet van data & technologie

Het Verbond organiseert samen met kennispartner EY op 14 mei een bijeenkomst die volledig gewijd is aan ESG, Technologie en Data. Het belang van ESG criteria is de afgelopen jaren enorm toegenomen en verzekeraars staan centraal in deze transformatie. Je krijgt een hands-on beeld van hoe ESG-data in de praktijk kan worden geïntegreerd en gebruikt binnen een organisatie. Mis deze kans niet.

Allereerst wordt een update geven over ESG binnen de verzekeringssector en een introductie in de rol van technologie en data in deze context. Daarna volgt een uitleg hoe deze elementen de kern vormen van de ESG-transformatie. Ook de technische aspecten worden belicht en een interactieve demonstratie van een ESG data-implementatie gegeven. Dit geeft een hands-on beeld van hoe ESG-data in de praktijk kan worden geïntegreerd en gebruikt binnen een organisatie. De belangrijkste boodschap is dat het ESG data component niet in silo’s georganiseerd moet worden maar als een holistische dataoplossing!

EY faciliteert als ESG-kennispartner van het Verbond de discussie tijdens deze middag. Ook faciliteert ze de break-out-sessies. Tot slot gaan EY en het Verbond met een multidisciplinair team in op verschillende onderdelen van de ESG technologie en data implementatie. Het gesprek wordt geleid door Bouke Evers (EY FSO Consulting Sustainability leader) en Peter Plat (EY Sustainable Finance insurance lead).

We kijken ernaar uit om deze belangrijke onderwerpen met u te bespreken, en u de tools en inzichten te bieden die nodig zijn om ESG, technologie en data optimaal in te zetten in uw organisatie!
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m vrijdag 10 mei a.s., 12.00 uur. De gegevens van jouw aanmelding worden gedeeld met de organisatie bij EY.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.

Deelname is vooral interessant voor medewerkers van verzekeraars met als taak verslaglegging en reporting, duurzaamheid, juristen en investment officers. Medewerkers werkzaam binnen het CSRD programma en die zich bezig gaan houden met de implementatie

Sprekers
Bouke Evers - EY FSO Consulting Sustainability leader
Peter Plat - EY Sustainable Insurance lead

Programma
Aanvang:     15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Einde:           17.00 uur met aansluitend netwerkborrel

14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Welkomstwoord – Martijn Minkenberg en Bouke Evers
15.15 uur Inleiding ESG & Verzekeraars

 • Wetgevingsupdate en ontwikkelingen binnen de verzekeringssector
 • Om te begrijpen hoe en waarom duurzaamheid belangrijk is en hoe dit wordt vertaald naar ESG en IT-strategie
 • Overzicht op hoog niveau van rapportagestandaarden en -verklaringen (bijv. SDG's, TCFD, EU Taxonomie, CSRD, SFDR, ISSB, SEC) Impact op gegevens en IT & Data - Ontwikkelingen
 • Waar staan verzekeraars met hun ESG implementatie programma’s en wat zijn de next steps (now – next- beyond)

Korte break

16.00 uur ESG data & Tech at its core

 • Het begrijpen van duurzaamheid en het raamwerk voor het beheren van ESG-risico's en de impact daarvan op gegevens (Data requirements en data sourcing)
 • De rol van gegevens en integratie – samenloop en koppeling van de requirement setting en sourcing.
 • Inzicht in het landschap van data vendoren
 • Hoe analyses, transparantie en traceerbaarheid te verbeteren ten gunste van polishouders en andere belanghebbenden (stakeholders).

16.30 uur ESG Tech

 • ESG tooling en wat is er beschikbaar in de markt.
 • ESG Tech & Data implementatie demo.

17.00 uur Afsluiting en borrel

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 69,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 99,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
In deze bijeenkomst krijg je een update over ESG binnen de verzekeringssector en een introductie in de rol van technologie en data in deze context. Je begrijpt hoe deze elementen de kern vormen van de ESG-transformatie. En leert de technische aspecten kennen door de interactieve demonstratie van een ESG data-implementatie. Je krijgt een hands-on beeld van hoe ESG-data in de praktijk kan worden geïntegreerd en gebruikt binnen een organisatie.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Martijn Minkenberg. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
EY is één van onze expertpartners.