Skip to Content

Nieuwe cao-afspraken voor een toekomstbestendige pensioenregeling

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Nieuwe cao-afspraken voor een toekomstbestendige pensioenregeling

Aanbod voor begeleiding en advisering van keuzes op het gebied van pensioen voor leden

Begin dit jaar hebben de sociale partners in de verzekeringssector nieuwe afspraken gemaakt over de pensioenregeling. Deze afspraken zijn in lijn met de nieuwe pensioenwetgeving die op 1 juli 2023 in werking is getreden. Op 4 april 2024 organiseert Montae & Partners een webinar waarin zij je graag meenemen in de gemaakte cao-afspraken en de pensioengevolgen voor werkgevers en hun medewerkers. Daarnaast wordt er meer informatie verstrekt over de mogelijkheden om je door Montae & Partners te laten begeleiden in het komende pensioentraject.

De belangrijkste gemaakte cao-afspraken over pensioen zijn onder andere:
• De hoogte van de vlakke premie wordt minimaal 23%, verdeeld over een werkgeversbijdrage van 19% en een werknemersbijdrage van 4%.
• De hoogte van het partnerpensioen wordt minimaal 30% en van het wezenpensioen 14% van het laatst verdiende salaris.
• In lijn met de bestaande cao-afspraken is er een ambitie voor een prima pensioen; 70% van het gemiddelde salaris wanneer de medewerker 40 jaar in de pensioenregeling deelneemt.
• Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. Overstappen kan vanaf nu. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van het overgangsrecht om zo compensatiekosten te voorkomen. Het gebruik van het overgangsrecht heeft zowel voor- als nadelen.

Liesbeth Hufen (adviseur werkgevers van Montae) geeft een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de cao en de pensioengevolgen voor jouw organisatie. Naast de inhoudelijk cao-afspraken vertelt Arnest Deurloo (voorzitter werkgeversdelegatie cao-partijen) meer over de ins en outs van de tot stand gekomen cao-afspraken. Voor alle punten geldt dat er door jou - als werkgever - keuzes te maken zijn. Deze keuzes hebben naast een financiële impact ook gevolgen voor het personeelsbeleid. Montae & Partners kan je begeleiden en een goed inzicht geven in de gevolgen van de door jou te maken keuzes. 
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m woensdag 3 april 12.00 uur.

Bestemd voor
Dit webinar is uitsluitend bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

PA-certificaat
Na dit webinar weet je als werkgever meer over de inhoudelijke cao-afspraken op het gebied van pensioen en de mogelijke gevolgen van te maken keuzes. 
Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Suzanne Kooij. Aan haar kun je eventueel ook al vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar. Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Montae & Partners is één van onze partners.