Skip to Content

Schademiddag 2024

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Schademiddag 2024

Op 5 juni is het zover! Zorg dat je er (weer) bij bent; in één middag ben je helemaal bijgepraat op actuele marktvraagstukken bij dé ontmoetingsplek voor schadeprofessionals.
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 3 juni a.s., 12.00 uur.

De Schademiddag staat dit jaar in het teken van de schademarkt in 2030: van ver weg naar snel dichtbij. Meld bij inschrijving aan welke twee van de onderstaande parallelsessies je wil deelnemen en kies zo het programma dat het best bij je past! Laat je bijpraten en discussieer mee met collega’s en partners uit de schadeketen. Dagvoorzitter Lidwien Suur neemt je mee in de belangrijkste ontwikkelingen in de schademarkt.

Waar staat de sector in 2030? Wat komt er op verzekeraars en hun ketenpartners af? Welke stappen moeten we nu zetten om ons hierop voor te bereiden? Over deze en meer vragen zullen we in de middag het gesprek met elkaar aangaan.  

Pieter Hasekamp zal de middag afsluiten met een keynote namens het CPB over de relevantie van schadeverzekeraars en de maatschappelijke ontwikkelingen die worden verwacht. Aansluitend is er volop ruimte  om te netwerken.

Bestemd voor
Het hele programma staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Met name voor ketenpartijen zoals volmachten, makelaars, adviseurs en expertisebureaus.
Deelname is vooral interessant voor directies en senior management, beleidsbepalers, innovators/productmanagers.

Programma
Aanvang: 13.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur met lunch)
Einde:16.30 uur met aansluitend een borrel

13.00 – 13.20 uur Opening door Lidwien Suur, Raad van Bestuur Achmea,  voorzitter sectorbestuur Schade Verbond van Verzekeraars
13.25 – 14.25 uur Eerste ronde deelsessies
14.35 – 15.35 uur Tweede ronde deelsessies
Pauze
16.05 – 16.35 uur Keynote door Pieter Hasekamp, directeur CPB
16.35 – 18.00 uur Borrel

Deelsessies:
Kies bij inschrijving twee van onderstaande deelsessies. Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

Informatie over de deelsessies:

Ronde 1

1. Extreem weer en de toekomst
Door klimaatverandering neemt extreem weer toe in frequentie en in intensiteit. Verzekeraars maken zich zorgen over klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Dit heeft gevolgen voor de toekomst. Kees van Ginkel van Deltares en Vylon Ooms van het Verbond van Verzekeraars geven in deze sessie een toelichting over hoe Nederland er in de toekomst uit kan zien en wat de rol van verzekeraars is om door schade te voorkomen.

2. AI en uw toekomst als schadeverzekeraar
Ga mee op de reis naar de toekomst van door AI-aangestuurde organisaties. En ontdek hoe je met AI waarde kan creëren voor je organisatie. In deze sessie gaan we verder dan alleen het implementeren van AI-tools. We verdiepen ons in het noodzakelijke fundament dat nodig is voor succesvolle innovatie, inclusief data, infrastructuur, technologie, ethiek, wettelijke vereisten en beleid. Je gaat naar huis met tips hoe je team deze nieuwe technologieën kan omarmen. Aan de hand van concrete voorbeelden en richtlijnen vertelt Bart Veenman (KPMG) over bedrijfsinnovatie gebaseerd op AI en hoe je veelvoorkomende uitdagingen zoals legacy-IT, gegevensbeheer, organisatiestructuur, cultuur en governance aanpakt.   

In een wereld vol automatisering, bots en AI hebben we nog steeds menselijke controle nodig. In deze sessie ontdek je daarom ook hoe mensen beter kunnen presteren dan robots. Peopleway CEO Lars Julin neemt u mee in de wereld van pro-actieve Augmented intelligence waar menselijke kwaliteiten worden versterkt en niet vervangen. Aan de hand van een persoonlijk verhaal achter Peopleway en een use case met een verzekeraar weet hij een stuk thoughtleadership neer te zetten. Engelstalig

3. Europa als spelbepaler
In een wereld die steeds complexer en instabieler wordt en die onderling steeds meer verbonden is, pakt de Europese Unie (mondiale) vraagstukken op die landen niet in hun eentje kunnen oplossen. Bekende onderwerpen zijn klimaat en migratie, maar het gaat ook over innovatie, data, concurrentie en aansprakelijkheid. Hoe invloedrijk is Europa nou eigenlijk echt, waar zit urgentie en tot waar reikt onze invloed? In deze deelsessie vertelt Roy van Cooten, Policy Advisor Europa bij het Verbond van Verzekeraars, waar je als schadeverzekeraar wel of niet van wakker hoeft te liggen en hoe zij toewerken naar een Brussels ‘ja’. Want een ding is zeker: het lijkt ver weg, maar je moet er op tijd hij zijn!

4. Het schade distributielandschap in 2030
Het schade distributielandschap is aan grote veranderingen onderhevig als gevolg van onder andere technologische trends en veranderend klantgedrag. Belangrijk drivers voor deze veranderingen liggen ook in de wet- en regelgeving en de marktdynamiek. Hierbij kan worden gedacht aan het verplicht delen van data met derden en de marktdynamiek rondom mergers en acquisities. Wat betekent dit voor de rol van de schadeverzekeraar in 2023? Welke rol kies je als schadeverzekeraars om relevant te blijven voor de klant en de businesspartners? Hoe wil het Verbond leden op dit vlak ondersteunen? Meld je aan voor deze deelsessie en wordt geïnformeerd over wat verstandig is om wel of niet te doen ten aanzien van een mogelijke rol.  

Ronde 2

5. Underwriting energietransitie
De ontwikkelingen op gebied van energietransitie gaan hard en de schaal neemt toe. In de komende jaren worden er grote industriële projecten worden opgeleverd, zoals op gebied van energieopslagsystemen, waterstoftechnologieën en carbon capture and storage. In deze deelsessie onderzoeken we samen de vraag of er in 2030 voldoende verzekeringscapaciteit is en hoe we ons hierop moeten voorbereiden.  

Verzekeraar HDI blikt terug op ronde tafels die ze met verschillende marktpartijen hebben gehouden. 
Royal Haskoning DHV schetst nieuwste en toekomstige ontwikkelingen en de bijbehorende risico's in de energietransitie. 

In de paneldiscussie komen stakeholders samen om mogelijke strategieën te bespreken om sneller te reageren op nieuwe innovaties en zo de transitie naar een duurzame toekomst te versnellen. Uiteraard nodigen we je van harte uit om je stem te laten horen! 

6. Mobiliteit en verzekeraars in 2030 van uitdagingen naar oplossingen
Ontwikkelingen in mobiliteit gaan razendsnel maar soms ook langzamer dan gedacht. De zelfrijdende auto bestaat al sinds de jaren ‘80 maar is ondanks alle voorspellingen nog geen gemeengoed op de weg. De deeleconomie is nog steeds actueel - zeker met de huidige klimaatdoelen - maar toch kwamen er afgelopen jaar weer 180.000 nieuwe auto’s bij. Auto’s worden slimmer, maar ook complexer en het aantal verkeersslachtoffers is nog steeds veel te hoog. En met alle nieuwe voertuigen wordt het alleen maar drukker op de weg. Wat betekent dit voor verzekeraars en hoe komen we van uitdagingen naar oplossingen? Is het vooral een kwestie van technologie en innovatie of moeten we breder kijken dan dat? In deze deelsessie gaan we hier dieper op in en horen we graag hoe jij ernaar kijkt!

7. De klant in 2030
De klant van 2030 is niet de klant van nu. De maatschappij ontwikkelt zich en daarmee veranderen ook de verwachtingen en de wensen van klanten. We weten niet hoe de klanten van 2030 er precies uit zien. Maar als we goed naar het heden kijken, kunnen we ook gericht naar de toekomst kijken. 

Samen met Motivaction, gaan we in gesprek over wie de klanten van 2030 zijn en wat hun wensen en verwachtingen zijn. Motivaction houdt al tientallen jaren de vinger aan de pols wat betreft maatschappelijke trends en wat deze trends bij consumenten teweeg brengen. In deze sessie verkennen we samen welke trends een dominante invloed zullen hebben, hoe klanten daarop aanhaken en wat dat doet met hun wensen en verwachtingen. Wil je dus ook tijdig kunnen voorsorteren op de klant van 2030 schrijf je dan in voor deze deelsessie.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 99,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 149,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving maar uiterlijk tot 19 mei 2024. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nico Tijsterman. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Inschrijven
Via de inschrijfknop kan je je aanmelden en je voorkeur voor de deelsessies aangeven.
Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Sponsoring
Op de schademiddag zal er een sponsorplein staan. Heeft jouw organisatie hierin interesse, neem dan contact op met Sjoerd Brouwer.

De Schademiddag wordt mede mogelijk gemaakt door:

       

           Logo Ensur

       Computest