Skip to Content

Verenigingsdag 2024

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verenigingsdag 2024

Het is inmiddels een begrip geworden: de jaarlijkse Verenigingsdag van het Verbond van Verzekeraars. Dit jaar vindt deze plaats op woensdagmiddag 26 juni a.s. bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. Tijdens de Verenigingsdag gaan we met elkaar in dialoog over de nieuwe koers van de sector voor de periode 2025-2027. Uw input tijdens de Verenigingsdag wordt meegenomen in het meerjarenplan dat onze nieuwe Koers wordt voor de periode 2025-2027.

De Verenigingsdag is exclusief voor leden van het Verbond en start om 12.30 uur met de Algemene Ledenvergadering.

Tijdens de ALV zal Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter FNV Young & United, ons meenemen in de complexe wereld van jongeren en welke rol verzekeraars hierin kunnen spelen. Aansluitend op de ALV gaan we tijdens de Verenigingsdag met elkaar in gesprek over de vraag waar we staan in 2035 en wat we als sector de komende 3 jaar zouden moeten doen om ons daarop voor te bereiden.

Onzekerheid staat de komende periode centraal. Of het gaat om de vorming van een nieuw kabinet, polarisatie en wantrouwen in instituties onder burgers, de oorlog in Oekraïne en Gaza en de behoefte aan een sterk Europa. Of om klimaatverandering, verkiezingen in Amerika, of de disruptieve invloed van AI en Insurtech/Fintech op de sector. Dit alles vraagt om een krachtige sector die de handen ineenslaat en de samenwerking binnen en buiten de keten zoekt op onderwerpen die voor ons en voor de samenleving relevant zijn.

Rem Korteweg, Senior Research Fellow bij Instituut Clingendael, geeft een keynote over de geopolitieke ontwikkelingen en welke rol de verzekeringssector daarin kan spelen en gaat daarna met de zaal in gesprek.

Na de inspirerende keynotes van Yasmin en Rem gaan we met elkaar de dialoog aan over het discussiepaper dat is voorbereid door een aantal jonge strategen uit de sector. Zij zullen de dialoog aftrappen met een presentatie. Kern van de discussiepaper is de vraag waar we in 2035 als sector en samenleving staan en wat we als sector de komende jaren kunnen doen om impact te maken en om bij te dragen aan de benodigde transities. Uw input wordt vervolgens meegenomen in de koers voor de periode 2025-2027.

Bestemd voor
De Verenigingsdag, inclusief ALV, is exclusief toegankelijk voor leden van het Verbond. Dit evenement is met name interessant voor C-level, staf, managers. Gelet op de dialoog over de toekomst stellen we op prijs als u ook een jongere uit uw organisatie deel kan laten nemen.  

Programma

  • Algemene Ledenvergadering: 12.30 uur (ontvangst vanaf 11.30 uur met lunch)
  • Aanvang openbaar deel Verenigingsdag (Nieuwe Koers): 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur)
  • Borrel: Afsluitend  

Aanmelden
Let op: De ALV maakt onderdeel uit van de Verenigingsdag 2024. Bij het aanmelden kunt u aangeven of u zowel aan de ALV als het openbare deel van de Verenigingsdag (Nieuwe Koers) deelneemt óf alleen aan één van beide onderdelen.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet u niet zeker of uw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Nico Tijsterman. Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).