Skip to Content

Webinar CSRD

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Webinar CSRD

Een interactieve CSRD Q&A sessie

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft verstrekkende gevolgen voor de toekomstige verslaggeving over duurzaamheid. Dit vraagt aan verzekeraars opschaling. Dit webinar, dat wij organiseren in samenwerking met Verbondspartner EY, is volledig gewijd aan de CSRD. We bepreken de belangrijke CSRD-onderdelen met je en bieden je tools en inzichten om de CSRD optimaal in je eigen organisatie te implementeren.
Per onderdeel zal ook uitgebreid worden stilgestaan bij de vragen die jullie zelf (bij voorkeur al vooraf) aan ons stellen.

We beginnen met een update over de CSRD binnen de verzekeringssector. Vervolgens plaatsen we de door deelnemers gestelde vragen in een breder perspectief, gerelateerd aan ieder specifiek CSRD-onderwerp. Na elk agendapunt volgt een weloverwogen reflectie op de bijbehorende vragen, waarop via de chatfunctie kan worden gereageerd. Op deze manier verkrijgen zowel CSRD-experts die al betrokken zijn bij de implementatie, als andere leden van het Verbond een praktisch en waardevol inzicht.
Kortom, een beter begrip van en grip op de CSRD.

EY faciliteert als CSRD-kennispartner van het Verbond dit webinar. We kijken ernaar uit om deze belangrijke onderwerpen samen met jou te bespreken.

Stel je vragen zoveel mogelijk vóóraf!
Vragen voor de CSRD Q&A ontvangen wij bij voorkeur zoveel mogelijk vooraf, zodat hier tijdens het webinar op kan worden ingaan.
Je kunt je vragen sturen aan Gordana Tomazovic van EY.

Niet alleen relevant voor verzekeraars
Let op, de CSRD is niet voor alle verzekeraars van toepassing. Wil je weten of de CSRD ook voor jouw organisatie geldt? Lees het advies van Stibbe aan het Verbond van Verzekeraars.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m dinsdag 2 juli a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor medewerkers van verzekeraars met als taak verslaglegging en reporting, duurzaamheid, juristen en investment officers, medewerkers werkzaam binnen het CSRD-programma en medewerkers die zich bezig gaan houden met de implementatie

Sprekers
Bouke Evers -
EY FSO Consulting Sustainability leader 
Gordana TomazovicEY Sustainability Consultant
Dennis Heijnen – Verbond van Verzekeraars | moderator

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           ca. 2 uur, met korte pauze

 • Welkomstwoord – Dennis Heijnen en Bouke Evers
 • Inleiding CSRD en de Q&A
 • Wetgevingsupdate en ontwikkelingen op het gebied van de CSRD
 • Huidige stand van zaken bij de implementatie van CSRD door verzekeraars. Welke uitdagingen komen zij tegen en wat zijn de vervolgstappen (now – next- beyond).
 • EY’s benadering in het beoordelen van de double materiality

Korte break

 • Overzicht van de verplichten op het gebied van Value Chain & Environmental reporting
 • Overzicht van de verplichten op het gebied van Social & Governance reporting
 • De uitdagingen, risico’s & mogelijkheden op het gebied van data
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 59,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 82,50 (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
In dit webinar krijg je

 • Een beter begrip van de CSRD;
 • Meer grip op de implementatie ervan;
 • praktische tools;
 • waardevolle inzichten ter bevordering van de CSRD-implementatie.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie over de organisatie van het webinar kun je contact opnemen met Dennis Heijnen.
Inhoudelijke vragen voor de CSRD Q&A kunnen vooraf worden ingestuurd aan Gordana Tomazovic van EY. Bij de voorbereiding van het webinar houden wij zoveel mogelijk rekening.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
EY is één van onze expertpartners.