Executive Insurance Program (Nyenrode)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Hoe kun je als (aankomend) bestuurder of beleidsbepaler een goede balans waarborgen tussen strategisch verandervermogen en operationele beheersbaarheid? Want net als in iedere andere sector verandert de wereld van verzekeraars in rap tempo en zijn er complexe, strategische uitdagingen. Dus daarop aansluitend: welke kennis, inzichten en overtuigingen helpen bij het succesvol besturen, leidinggeven en toezicht houden in de verzekeringspraktijk?

Samen met Nyenrode Business Universiteit hebben wij deze hoogwaardige leergang voor professionals in de verzekeringssector ontwikkeld. Centraal staan in dit breed opgezette programma: inzichten in vraagstukken van de verzekeringssector, de praktijk en de bijbehorende competenties en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

Wat levert het programma jou op?

 • Een visie op de toekomst op basis van veelzijdigheid, een multidisciplinaire benadering en thought leadership.
 • Stevige kennis en daarmee het vermogen om deel te nemen aan discussies en besluitvorming van zaken als balansmanagement, het beleggingsbeleid en IT-vraagstukken. 
 • Inzicht in jouw eigen rol, kernkwaliteiten en persoonlijke ontwikkelbehoeften.
 • Een door jou geschreven thesis, gericht op jouw toekomstige positie.

"De aansturing van verzekeraars vraagt de komende jaren vooral
een goede balans tussen beheersing en innovatie."

Voor wie?

Jij bent als (aankomend) bestuurder of beleidsbepaler actief in de verzekeringssector. Ook kan het programma relevant zijn voor executives en toplevel-adviseurs met behoefte aan een praktijkgerichte benadering bij het overzien van de belangrijke vraagstukken van de sector.

Onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intakegesprek met de programmamanager. Daarin bespreken we jouw wensen en leerdoelen en stemmen we de wederzijdse verwachtingen af. De input van het intakegesprek wordt gebruikt om een goede samenstelling van de groep te creëren, zodat je er zeker van bent dat het Executive Insurance Program passend is voor jou. Na een positief gesprek wordt jouw aanmelding door Nyenrode definitief bevestigd.

Het programma

Vakdeskundigen en hoogleraren reiken je de nieuwste kennis en laatste inzichten aan, waardoor je je een sterker bewust wordt van mogelijkheden en bedreigingen voor onze sector.

Het programma is sterk academisch getint en gebaseerd op het credo ‘vandaag trainen, morgen toepassen’. Hoogwaardige theorie wordt direct getoetst aan praktijkinzichten. Academische visievorming en conceptuele kaders helpen je de vergaarde kennis en inzichten productief en creatief te gebruiken.

Deze verdieping bereik je door interactieve colleges en uitdagende leer- en werkvormen waaronder:

 • een grote diversiteit aan casuïstiek
 • het delen van ‘best practices’
 • voorbereidende literatuur- en werkopdrachten
 • de ‘rode draad’ casus
 • het persoonlijk ontwikkelplan
 • dilemma-sessies
 • persoonlijke reflecties
 • interacties met toezichthouders
 • het schrijven en verdedigen van een afsluitende thesis  

Tien modules van telkens twee dagen

 • Strategische uitdagingen voor de verzekeringssector
 • Client Centricity & het morele kompas
 • Governance & Operationeel Risicomanagement (ORM)
 • Balansmanagement
 • Beleggingsbeleid
 • Geschiktheid bestuurders
 • Verandervermogen & Ondernemerschap
 • Digitale Transitie: Impact & Beheersing
 • Wet- en regelgeving & zelfregulering
 • Afsluiting & Thesis

Download voor een uitgebreide omschrijving van het programma en de modules de brochure of neem rechtstreeks contact met ons op. We staan je graag te woord.

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie of inschrijven

Op de site van onze opleidingspartner Nyenrode staat een uitgebreide opleidingsbrochure. Zij beantwoorden ook graag jouw vragen over deze opleiding en zij verwerken jouw inschrijving. 

 

Nyenrode en het Verbond

Het Verbond van Verzekeraars werkt sinds 2011 samen met het Nyenrode Center for Insurance aan enkele opleidingsprogramma's. Deze programma's dragen bij aan het versterken van het vakmanschap in de verzekeringsbranche.

Dit Executive Insurance Program vormt een belangrijke basis voor nieuwe of aankomende bestuurders en sluit goed aan op het permanente-educatieprogramma Deskundigheidsbevordering voor bestuurders & toezichthouders van verzekeraars.

De combinatie van de samenwerking is krachtig. Het Verbond van Verzekeraars zet zich als brancheorganisatie intensief in voor de belangen van zijn leden en de vraagstukken in de verzekeringssector. Nyenrode Business Universiteit is opgericht door ondernemers en maakt als geen ander de vertaalslag van vandaag leren naar morgen toepassen.

Onze Partner

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de opleidingen en trainingen die op de website van de Insurance Academie staan? Neem dan contact op met: