Skip to Content

Jongeren Innovatie Programma 2022

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Hoe kunnen verzekeraars bijdragen aan de duurzame wereld van morgen? Dat is de vraag die centraal staat in dé innovatietraining voor young professionals in de verzekeringssector. Meedoen aan het Jongeren Innovatie Programma (JIP) betekent leren innoveren (Lean Startup), sparren met duurzaamheidsexperts en teamwork. Het resultaat? Klantgerichte, toekomstbestendige en duurzame innovaties met impact.

Leerdoel

Na afloop van het JIP ken jij de methodes Lean Startup en Design Thinking. Je weet hoe je kansen identificeert, concepten valideert en concrete oplossingen en/of businessmodellen uitwerkt. Dat leer je door in teamverband samen te werken met young professionals van andere verzekeraars. Daarnaast schuiven gedurende het programma experts aan van binnen en buiten de sector. Zo vergroot je jouw netwerk en kennis van onze sector in relatie tot duurzaamheid.

Win-win-win:

 • Young professionals doen innovatie skills op die direct toepasbaar zijn in de praktijk;
 • Maatschappij overstijgende samenwerking zorgt voor steviger netwerk en ruimere blik op de toekomst van verzekeren;
 • Het JIP levert de sector maatschappelijk, relevante innovaties op. Deze innovaties worden gepitcht tijdens het Impact Event in december 2022.

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor young professionals die werkzaam zijn bij leden van het Verbond van Verzekeraars. Zij hebben maximaal 5 jaar werkervaring in de verzekeringssector en/of zijn niet ouder dan 35. Als JIP-deelnemer wil je door te innoveren maatschappelijke impact maken.

LET OP: inschrijven voor het JIP verloopt via de HR-afdeling of een directielid. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje 'Inschrijven'.

Thema en subthema's

Binnen het thema duurzaamheid gaat ieder JIP-team aan de slag met een van de onderstaande subthema’s. Bij inschrijving geeft de deelnemer zijn of haar voorkeur aan.

Voorafgaand aan de kick-off krijgen de deelnemers toegang tot een online omgeving waarin informatie is te vinden over de subthema’s. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich vooraf inlezen in het thema van het team waarin zij zijn ingedeeld.

Klimaatadaptatie
Ons klimaat verandert en dat merken we bijvoorbeeld door meer extreem weer zoals langere periodes van droogte of juist extreme neerslag. Vanuit Europa worden bedrijven en de overheid aangespoord om klimaatadaptief te handelen: wat kunnen bedrijven zoals verzekeraars doen om schade door klimaatverandering te beperken en voorkomen?

Circulaire economie
Van verzekeraars wordt verwacht dat zij met hun beleggingen, productaanbod en bedrijfsvoering bijdragen aan een economie die in 2050 circulair is. Verzekeraars zullen onder andere moeten gaan rapporteren over de mate waarin afval wordt gerecycled in de bedrijven waarin wordt belegd. Maar denk ook aan andere manieren van recycling in de vorm van duurzame verzekeringsproducten. Hoe kunnen verzekeraars en hun klanten voorop lopen naar een circulaire economie? En denk ook aan duurzaam (schade)herstel: niet vervangen, maar herstellen.

Energietransitie
De energietransitie omvat de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen (zoals gas, kernenergie en steenkolen) naar volledig CO2-neutrale energie. Alleen door te innoveren en investeren kunnen de Europese doelstellingen rondom duurzame energie(besparing) en milieubescherming worden gehaald. Hoe kunnen verzekeraars samen met klanten komen tot oplossingen om de risico’s van de energietransitie te beperken en de kansen te benutten?

Data en programma

Het programma bestaat uit vijf sessies op de onderstaande data:

1 - Donderdag 22 september (Kick-off)
Inschatting duur: 09:30 tot 17:00

 • Welkom en uitleg programma.
 • Kennismaking.
 • Algemene introductie van thema duurzaamheid en diverse subthema’s.

2 - Donderdag 13 oktober (Ideation)
Inschatting duur: 10:00 tot 17:00

 • Verdieping in het probleem.
 • Werken aan oplossing uit van het gekozen probleem.
 • Nadenken over hoe het concept bijdraagt aan de gestelde impact criteria.

3 - Maandag 31 oktober (Experiment design)
Inschatting duur: 10:00 tot 17:00

 • Bouwen van een experiment om het concept te valideren.
 • Voorbereiding van alle benodigdheden voor het experiment.
 • Experiment uitvoeren (tussen sessie 3 en 4).

4 - Dinsdag 22 november (Validatie en uitwerking)
Inschatting duur: 10:00 tot 17:00

 • Inzichten opdoen aan de hand van resultaten experiment.
 • Uitwerken van het concept (business plan en roadmap).

5 - Dinsdag 6 december (Impact Event)
Inschatting duur: Nog niet bekend

 • Pitchen van innovaties aan breed publiek.
 • Sector en stakeholders inspireren met nieuwe inzichten en ideeën voor de verzekeraars van morgen!

Studielast

Leren innoveren is samenwerken, onderzoeken en experimenteren. Daarom werken de deelnemers buiten de vijf trainingsdagen verder aan het innovatieproces. Hieronder een inschatting van het aantal voorbereidingsuren voorafgaand aan de sessies. Deelnemers plannen voorbereiding en werken in teamverband zelfstandig in. 

 • Voorbereiding kick-Off (inlezen thema): 1 dag (max. 8 uur) 
 • Voorbereiding dag 2: halve tot één dag (max. 8 uur) 
 • Voorbereiding dag 3: halve tot één dag (max 8 uur) 
 • Voorbereiding dag 4: één dag tot anderhalve dag (8 tot 12 uur) 
 • Voorbereiding Impact Event: één dag (8 uur)

Organisatie

Mariska van den Berg-Houweling
Mariska werkt als beleidsadviseur Inkomen bij het Verbond van Verzekeraars. Zij is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van inkomensverzekeraars op het terrein van de sociale zekerheid. Ook vindt zij het leuk om de leden te helpen om te gaan met veranderende omstandigheden door innovatie te stimuleren. De inkomenssector is aan veranderingen onderhevig en er zijn uiteenlopende kansen en bedreigingen die het traditionele businessmodel onder druk zetten. “Ik wil dit jaar de JIP-deelnemers aanmoedigen om optimaal te kijken naar de vraagstukken van gisteren en vandaag, en om vooruit te kijken naar de uitdagingen van morgen."
E-mail: m.van.den.berg@verzekeraars.nl

Vylon Ooms
Vylon is beleidsadviseur Klimaatverandering en Circulaire Economie bij het Verbond van Verzekeraars. In deze rol heeft hij te maken met vragen als: wat is de impact van klimaatverandering? Waar gaan we in de toekomst bouwen en hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? Vylon is secretaris van het platform Klimaat en begeleidt de onderzoekscommissie Klimaat en Duurzaamheid. ''Ik vind het leuk om direct betrokken te zijn bij de belangrijkste opgave van de toekomst. Verzekeraars hebben een belangrijke rol in het signaleren en het beperken van de impact van klimaatverandering. Sommige ontwikkelingen zijn nog echt nieuw. Het JIP kan daarbij als inspirator werken voor de sector. Ik kijk uit naar de start van het JIP!''
E-mail: v.ooms@verzekeraars.nl

Sander Goudswaard (trainer)
Sander, partner bij MakerLab, werkt dagelijks met zijn collega’s aan innovatieprojecten. Daarbij gaat het om geen 8, maar een 9 krijgen van klanten, de zoektocht naar beter renderende businessmodellen of het streven om medewerkers met nog meer plezier aan het werk te zetten. Werken dus aan blijvend resultaat. En als dat soort impact het doel is, neem je geen gok. Je wilt het zeker weten. "Bij MakerLab maken we die zekerheid. Geen holle frasen, maar concrete, creatieve conceptuele oplossingen die gemaakt en gevalideerd zijn in de echte wereld. Getest op blijvend resultaat."

Kosten en voorwaarden

Kosten

Zodra de kosten voor de volgende editie van het Jongeren Innovatie Programma bekend zijn, wordt deze informatie bijgewerkt.

Voorwaarden

 • Op deze training zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met deze voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV;
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Inschrijven

Aan deze innovatietraining kunnen 25 young professionals meedoen. Om een goede mix van deelnemers te creëren, kan elke organisatie maximaal 2 á 3 kandidaten aandragen. De kandidaten schrijven dus niet zichzelf in, maar dit verloopt via de HR-afdeling of directie.

De inschrijving voor het JIP is gesloten.


Mentoren van JIP-teams

Net als voorgaande jaren worden de JIP-teams in 2022 ondersteund door een mentor. Als mentor begeleid je de deelnemers in het innovatieproces en zorg je voor de juiste teamspirit. Deze mentorrol is geschikt voor leidinggevenden, HR-professionals of innovators die graag anderen enthousiasmeren en coachen.

Wil jij mentor zijn tijdens het JIP? Meld je dan aan bij Mariska: m.van.den.berg@verzekeraars.nl.

Overige informatie

 • Er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding;
 • Het programma kent het niveau van een training;
 • Eventueel studiemateriaal wordt per e-mail toegestuurd;
 • Deze training kent géén examen, maar wel een afsluitende pitch;
 • Na afloop ontvang je een certificaat van deelname;
 • De training start bij minimaal 20 deelnemers. 30 dagen voor aanvang van de kick-off wordt de stand van zaken opgemaakt.

 

COVID-19

Wij doen er alles aan om van het JIP 2022 een uniek en impactvol event te maken. Als de omstandigheden het toelaten, worden de bijeenkomsten georganiseerd bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. Dat bevordert het netwerkaspect en de groepsdynamiek. Wij willen de veiligheid en gezondheid van de bezoekers aan ons pand in Den Haag zoveel mogelijk waarborgen. Daarom hanteren wij de geldende richtlijnen van de overheid als basis bij onze fysieke bijeenkomsten.

Compliance en privacy

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).