Skip to Content

Jongeren Innovatie Programma 2023

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Voor alles en voor iedereen een verzekering. Dat is dit jaar het thema van dé innovatietraining voor young professionals in de verzekeringssector. Meedoen aan het Jongeren Innovatie Programma (JIP) betekent leren innoveren (Lean Startup), sparren met experts en teamwork. Het resultaat? Klantgerichte, toekomstbestendige innovaties met impact.

Leerdoel

Na afloop van het JIP ken jij de methodes Lean Startup en Design Thinking. Je weet hoe je kansen identificeert, concepten valideert en concrete oplossingen en/of businessmodellen uitwerkt. Dat leer je door in teamverband samen te werken met young professionals van andere verzekeraars. Daarnaast schuiven gedurende het programma experts aan van binnen en buiten de sector. Zo vergroot je jouw netwerk en kennis van onze sector in relatie tot belangrijke, actuele uitdagingen.

Win-win-win:

 • Young professionals doen innovatie skills op die direct toepasbaar zijn in de praktijk;
 • Maatschappij overstijgende samenwerking zorgt voor steviger netwerk en ruimere blik op de toekomst van verzekeren;
 • Het JIP levert de sector maatschappelijk, relevante innovaties op. Deze innovaties worden gepitcht tijdens het Impact Event in december 2023.

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor young professionals die werken bij leden van het Verbond van Verzekeraars. Zij hebben maximaal 5 jaar werkervaring in de verzekeringssector en/of zijn niet ouder dan 35. Als JIP-deelnemer wil je door te innoveren maatschappelijke impact maken.

LET OP: de selectie en het inschrijven van deelnemers voor het JIP verloopt via de HR-afdeling of een directielid van verzekeraars. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje 'Inschrijven'.

Thema en challenges

Binnen het thema Voor alles en voor iedereen een verzekering gaat ieder JIP-team aan de slag met één van de onderstaande challenges. Deze challenges zijn verdeeld onder twee subthema's: Voor alles een verzekering en Voor iedereen een verzekering. De teams gaan aan de slag om een sectorbrede innovatie te bedenken voor verwachte ontwikkelingen in de komende 5 à 10 jaar.

Let op: Bij inschrijving mogen de deelnemers een voorkeur aangeven. Hier houden wij rekening mee bij het indelen per challenge, maar het kan zijn dat het niet de eerste keuze wordt. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich voorafgaand aan de kick-off inlezen in het thema van het team waarin zij zijn ingedeeld.

Voor alles een verzekering:

1 | AI en verzekeren
Er komen steeds meer AI-toepassingen, ChatGPT rocks the boat, AVASTARS is op TV en voor blockchaintoepassingen start een nieuw hoofdstuk. Wat voor ontwikkelingen verwacht jij in de komende 5 tot 10 jaar en wat betekent dat voor de verzekeringswereld van de toekomst?

2 | Vervoer van de toekomst
Moderne technieken en slimme oplossingen kunnen het vervoer veiliger, vlotter en schoner maken. Hoe ziet het vervoer van de toekomst eruit en waar zouden verzekeraars op moeten inzetten?

3 | Virtuele eigendommen
De gaming-industrie is wereldwijd al meer waard dan de video- en muziekindustrie samen. En de waarde van virtuele (persoonlijke) eigendommen en bedrijfsmiddelen neemt toe. Welke ontwikkelingen verwacht jij in de komende 5 tot 10 jaar en hoe kunnen verzekeraars daarop inspelen?

Voor iedereen een verzekering:

4 | De toekomstige jonge klant
De verschillen tussen generaties zijn groot. Welke wensen en behoeften heeft de generatie die in het komende decennium meerderjarig wordt op het gebied van verzekeringen en hoe kunnen verzekeraars daarop inspelen?

5 | Kwetsbaren van de toekomst
De kloof tussen mensen in onze samenleving neemt toe. Hoe ziet de groep Nederlandse (financieel) kwetsbaren er over 5 tot 10 jaar uit en hoe kunnen verzekeraars hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen?

6 | Solidariteit onder druk?
Met meer data krijgen verzekeraars meer inzicht in klanten met hoge risico’s. Daardoor kan het voor hen moeilijker worden om een verzekering te krijgen. Welke ontwikkelingen verwacht jij over 5 tot 10 jaar en wat kunnen verzekeraars doen om de ambitie van de gedragscode zo goed mogelijk waar te maken?

Op deze opleidingspagina zijn de challenges kort beschreven. Wil je meer weten? Bekijk dan deze meer uitgebreide informatie.

Data en programma

Het programma bestaat uit vijf sessies op de onderstaande data:

1 - Donderdag 14 september (Kick-off)
Inschatting duur: 10:00 tot 16:00

 • Welkom en uitleg programma.
 • Kennismaking.
 • Algemene introductie van thema duurzaamheid en diverse subthema’s.

2 - Dinsdag 3 oktober (Ideation)
Inschatting duur: 10:00 tot 17:00

 • Verdieping in het probleem.
 • Werken aan oplossing uit van het gekozen probleem.
 • Nadenken over hoe het concept bijdraagt aan de gestelde impact criteria.

3 - Donderdag 2 november (Experiment design)
Inschatting duur: 10:00 tot 17:00

 • Bouwen van een experiment om het concept te valideren.
 • Voorbereiding van alle benodigdheden voor het experiment.
 • Experiment uitvoeren (tussen sessie 3 en 4).

4 - Woensdag 22 november (Validatie en uitwerking)
Inschatting duur: 10:00 tot 16:00

 • Inzichten opdoen aan de hand van resultaten experiment.
 • Uitwerken van het concept (business plan en roadmap).

5 - Donderdag 7 december (Impact Event)
Inschatting duur en tijd: Nog niet bekend

 • Pitchen van innovaties aan breed publiek.
 • Sector en stakeholders inspireren met nieuwe inzichten en ideeën voor de verzekeraars van morgen!

Studielast

Leren innoveren is samenwerken, onderzoeken en experimenteren. Daarom werken de deelnemers buiten de vijf trainingsdagen verder aan het innovatieproces. Hieronder een inschatting van het aantal voorbereidingsuren voorafgaand aan de sessies. Deelnemers plannen voorbereiding en werken in teamverband zelfstandig in. 

 • Voorbereiding kick-Off (inlezen thema): 1 dag (max. 8 uur) 
 • Voorbereiding dag 2: halve tot één dag (max. 8 uur) 
 • Voorbereiding dag 3: halve tot één dag (max 8 uur) 
 • Voorbereiding dag 4: één dag tot anderhalve dag (8 tot 12 uur) 
 • Voorbereiding Impact Event: één dag (8 uur)

Organisatie

Jesse Owie
Jesse werkt als Data Analist bij het Data Analytics Centre van het Verbond. In deze rol maakt hij bijvoorbeeld de impact van de invoering van Directe Schadeafhandeling zichtbaar in een dashboard en ontwikkelt hij een model om letselzaken sneller te kunnen afhandelen. Buiten werk is Jesse een fanatiek voetballer en vindt hij het leuk om (bord)spellen en games te spelen. “Ik kijk ernaar uit om alle inspirerende visies en ideeën van de deelnemers te zien en horen. Door het samenbrengen van divers talent hebben we in vorige edities al gezien dat er geweldige innovaties worden gedacht!”

Nico Tijsterman
Nico werkt als Beleidsadviseur Innovatie en Projectmanager evenementen bij het Verbond. Hij houdt zich bezig om met de leden op non-concurrentiële thema's samen te innoveren. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de organisatie van alle evenementen, zoals de Verenigingsdag en de Schademiddag. “De wereld verandert snel en de verzekeringssector moet daarin mee veranderen. De innovaties van JIP bieden oplossingsrichtingen voor de toekomst en ik kijk er dan ook naar uit waar de deelnemers dit jaar mee komen!”

Sander Goudswaard (trainer)
Sander, partner bij MakerLab, werkt dagelijks met zijn collega’s aan innovatieprojecten. Daarbij gaat het om geen 8, maar een 9 krijgen van klanten, de zoektocht naar beter renderende businessmodellen of het streven om medewerkers met nog meer plezier aan het werk te zetten. Werken dus aan blijvend resultaat. En als dat soort impact het doel is, neem je geen gok. Je wilt het zeker weten. "Bij MakerLab maken we die zekerheid. Geen holle frasen, maar concrete, creatieve conceptuele oplossingen die gemaakt en gevalideerd zijn in de echte wereld. Getest op blijvend resultaat."

Kosten en voorwaarden

Kosten

De kosten voor deelname aan het Jongeren Innovatie Programma bedragen €2.950,- (vrij van btw) per deelnemer.

Voorwaarden

 • Op deze training zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met deze voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV;
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Inschrijven

Aan deze innovatietraining kunnen 30 young professionals meedoen. Om een goede mix van deelnemers te creëren, kan elke organisatie maximaal 2 deelnemers aandragen. De deelnemers schrijven zichzelf dus niet in, maar dit verloopt via de HR-afdeling of directie.

De inschrijvingstermijn voor het JIP 2023 is voorbij. Er zijn voldoende kandidaten aangedragen.

Mentoren van JIP-teams

Net als voorgaande jaren worden de JIP-teams in 2023 ondersteund door een aantal mentoren, 3 om precies te zijn. Als mentor begeleid je de deelnemers in het innovatieproces en zorg je voor de juiste teamspirit. Deze mentorrol is geschikt voor leidinggevenden, HR-professionals of innovators die graag anderen enthousiasmeren en coachen.

Wil jij mentor zijn tijdens het JIP? Meld je dan aan bij Jesse Owie of Nico Tijsterman.

Overige informatie

 • Er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding;
 • Het programma kent het niveau van een training;
 • Eventueel studiemateriaal wordt per e-mail toegestuurd;
 • Deze training kent géén examen, maar wel een afsluitende pitch;
 • Na afloop ontvang je een certificaat van deelname;
 • De training start bij minimaal 20 deelnemers. 30 dagen voor aanvang van de kick-off wordt de stand van zaken opgemaakt.

Compliance en privacy

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).