Activiteitenoverzicht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
be better than you were yesterday.jpg

Verkiezingsdebat: wat WERKT in de sociale zekerheid?

Arbeidsmarkt belooft een hoofdthema te worden voor het volgende kabinet. Maar hervormen we op de goede manier? Hoe houden we het stelstel activerend? Wat gaat er nu goed in de sociale zekerheid, waar zitten de knelpunten en wat kan er beter? We gaan in gesprek over het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid en de ambities voor een volgend kabinet.

boeken op plank.1600.jpg

Collegereeks Actualiteiten Personenschade

Het platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars biedt in 2021 een collegereeks aan waarin de actuele jurisprudentie op het gebied van personenschade aan bod komt. In deze reeks van vijf online sessies worden de belangrijkste uitspraken toegelicht en is er ruimte voor discussie en vragen. Daarnaast is het mogelijk dat in een aantal colleges extra aandacht wordt besteed aan een specifiek thema of nieuwe ontwikkeling.

Nederland stemt 17 maart 2021.1000.jpg

Financieel verkiezingsdebat 2021 (2)

Duurzaamheid en rol financiële sector: Nederland stemt op 17 maart. Een stem die belangrijker is dan ooit, omdat een nieuwe regering straks bepaalt welke stappen Nederland moet zetten om op een sterke, solidaire en duurzame manier uit de crisis te komen. Hoe zien politieke partijen een duurzaam herstel voor zich? En welke rol kan en wil de financiële sector hierbij spelen? Wij gaan hier graag samen met jou het gesprek over aan.

shutterstock_1550970482.jpg

Schade aan wegmeubilair

Wordt schade aan wegmeubilair zoals een verkeersbord, vangrail of lichtmast vergoed? En door wie? Als het schade door een motorvoertuig is, komt vaak het Waarborgfonds Motorverkeer in beeld. De schademeldingen aan deze bijzondere categorie neemt toe en de schadelast wordt groter. Wat kan je als WA-verzekeraar hier zelf mee en hoe blijft de schadelast door het Waarborgfonds beheersbaar?