Activiteitenoverzicht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
boeken op plank.1600.jpg

Collegereeks Actualiteiten Personenschade

Het platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars biedt in 2021 een collegereeks aan waarin de actuele jurisprudentie op het gebied van personenschade aan bod komt. In deze reeks van vijf online sessies worden de belangrijkste uitspraken toegelicht en is er ruimte voor discussie en vragen. Daarnaast is het mogelijk dat in een aantal colleges extra aandacht wordt besteed aan een specifiek thema of nieuwe ontwikkeling.

Nederland stemt 17 maart 2021.1000.jpg

Financieel verkiezingsdebat 2021 (2)

Duurzaamheid en rol financiële sector: Nederland stemt op 17 maart. Een stem die belangrijker is dan ooit, omdat een nieuwe regering straks bepaalt welke stappen Nederland moet zetten om op een sterke, solidaire en duurzame manier uit de crisis te komen. Hoe zien politieke partijen een duurzaam herstel voor zich? En welke rol kan en wil de financiële sector hierbij spelen? Wij gaan hier graag samen met jou het gesprek over aan.

shutterstock_1550970482.jpg

Schade aan wegmeubilair

Wordt schade aan wegmeubilair zoals een verkeersbord, vangrail of lichtmast vergoed? En door wie? Als het schade door een motorvoertuig is, komt vaak het Waarborgfonds Motorverkeer in beeld. De schademeldingen aan deze bijzondere categorie neemt toe en de schadelast wordt groter. Wat kan je als WA-verzekeraar hier zelf mee en hoe blijft de schadelast door het Waarborgfonds beheersbaar?

financiele fitheid.1000.jpg

Financiële fitheid medewerkers

Inzicht in de financiële situatie kan bijdragen aan de inzetbaarheid, wendbaarheid en mobiliteit van medewerkers. Inzicht en controle over geldzaken leidt tot minder stress bij werknemers en tot minder ziekteverzuim. Deze werknemers kunnen onverwachte financiële tegenvallers makkelijker opvangen. En welke mogelijkheden heb jij als werkgever om dit te bereiken?