Activiteitenoverzicht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
Pensioenplan 2 Shutterstock 1032154933

RVU in de praktijk (met Montae & Partners)

Vanaf 1 januari 2021 is de RVU terug van weggeweest. Steeds meer werkgevers en medewerkers maken gebruik van deze regeling. De praktische uitvoering van de wetgeving is voor iedereen nieuw en vraagt op onderdelen om meer verduidelijking. In dit webinar gaat Liesbeth Hufen, werkzaam bij onze partner Montae & Partners, in op de RVU in de praktijk en bespreekt een aantal beleids- en uitvoeringsvragen waar werkgevers en werknemers mee te maken krijgen

Man In Pak Duurzaam Advies 2000

Insurance Distribution Directive (IDD)

Jij wil toch ook alles weten over de wijzigingen in de Insurance Distribution Directive (IDD)! Wat betekenen de wijzigingen per augustus 2022 voor productontwikkeling en advisering? We gaan in op de relevantie vanuit het perspectief van de klant, de adviseur en de verzekeraar. Waar liggen de kansen voor verzekeraars en adviseurs?

Volmachtketen

Workshop Product Oversight and Governance (POG) voor de volmachtmarkt

Weet jij als gevolmachtigde of als volmachtgevende verzekeraar alles al over de Product Oversight Governance (POG)? En wat is geregeld in de Europese verordening en welke verantwoordelijkheden je hier zelf of gezamenlijk hebt? Nee, meld je dan snel aan voor deze workshop, waarin je alles hoort over de Leidraad POG Volmacht, die wij binnenkort samen met de NVGA publiceren.

Inzagerecht 600X250 (1)

Inzagerecht

Iedere persoon heeft het recht te weten welke gegevens een verzekeraar van hem verwerkt. Het inzagerecht is een belangrijk recht van de betrokkene die zijn recht op privacy wil uitoefenen. Verzekeraars vragen zich vaak af: Hoe ver reikt het inzagerecht? Welke gegevens mag ik wel en niet verschaffen? Mag ik ook weigeren gegevens te verstrekken?