1-daagse PE-cursus voor beleidsbepalers van onderlinge / coöperatieve verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

1-daagse PE-cursus voor beleidsbepalers van onderlinge / coöperatieve verzekeraars

De cursus wordt twee à drie keer gegeven op:
woensdag 10 april 2019, 10.00 - 17.00 uur
woensdag 8 mei 2019, 10.00 - 17.00 uur
woensdag 5 juni 2019, 10.00- 17.00 uur (reservedatum)

Het Platform Onderlinge Verzekeraars biedt ook dit jaar een 1-daagse PE-cursus aan. Deelname staat open voor beleidsbepalers van onderlinge / coöperatieve verzekeraars. Het centrale onderwerp is IT en de betekenis daarvan voor onderlinge / coöperatieve verzekeraars. Wat moet een beleidsbepaler daarvan weten van IT, welke relevante ontwikkelingen doen zich voor, wat is de impact op onderlinge / coöperatieve verzekeraars en hoe kijkt toezicht daar naar? Deze onderwerpen worden besproken door prof. dr. Rob Schotsman (UvA), Vincent Fokke (CapGemini / UvA) en drs. Cees Rensen (DNB). Het programma voldoet aan zowel de wettelijke geschiktheidsnorm als de Beleidsregel geschiktheid 2012 en staat onder auspiciën van het POV.

De cursus wordt twee à drie keer gegeven, op 10 april, 8 mei en 5 juni (reservedatum). Het programma is voorzien van 10-17 uur en sluit af met een gezamenlijk diner tot 19 uur.
Meld u hier aan!

Bestemd voor:
Deelname is mogelijk door directieleden, bestuurders en toezichthouders van onderlinge en coöperatieve verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

Doelstelling
Het programma wordt aangeboden in het licht van:

  • de wet introductie geschiktheidstoets beleidsbepalers;
  • de DNB en de AFM Beleidsregel geschiktheid 2012;
  • de Gedragscode Verzekeraars; en
  • de richtlijn Solvency II.


Programma

10:00

Opening en voorstelronde

Rob Schotsman

10:30

Algemene maatschappelijke IT-vraagstukken en bijzondere IT-vraagstukken voor onderlingen

Rob Schotsman

11:30

De veranderende wereld van de techniek en de impact op onderlingen

Vincent Fokke

13:00

Lunchpauze

 

13:30

Vervolg Vincent Fokke

 

15:30

Pauze

 

16:00

IT en toezichtsontwikkelingen

Cees Rensen

17:00

Diner

 

Kosten
Voor beleidsbepalers van een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 695 (incl. diner en incl. BTW – Betalingen verlopen via de UvA.)

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet u:

√   wat een beleidsbepaler van een onderlinge / coöperatieve verzekeraar moet weten van kunstmatige intelligentie, robotisering, insurtech, fintech, bigtech, big data en blockchain.

√   hoe DNB naar de genoemde onderwerpen kijkt in relatie tot de toekomst van (onderlinge / coöperatieve) verzekeraars en de kennis / acties die de toezichthouder in dit opzicht van beleidsbepalers verwacht.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Wanneer een deelnemer aanwezig is tijdens de bijeenkomst en actief participeert ontvangt hij / zij het UvA Academie-certificaat ‘PE programma 2019 voor directieleden, bestuursleden en commissarissen van de leden van het Platform van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (POV)’. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Chris van Toor. Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn