}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Opvolger Financiële Bijsluiter (PRIIP’s-verordening)

Op 1 januari 2018 wordt de Europese PRIIP’s-verordening (Packaged Retail and Insurance-based Investment Producten) van kracht. Dit betekent dat aanbieders voor een groot aantal beleggings- en verzekeringsproducten, zoals de kapitaalverzekering en de beleggingsverzekering, vanaf 1 januari 2018 in de precontractuele fase aan potentiële klanten het zogenoemde essentiële-informatiedocument moeten verstrekken. In Nederland gaat deze verplichting bovendien gelden voor pensioenproducten in de derde pijler. 

De regelgeving is vastgelegd in een Europese verordening en bijbehorende technische reguleringsnormen. Daarnaast zijn er Q&A’s en richtsnoeren gepubliceerd en past de overheid het ‘Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen’ en de ‘Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen’ in de Nederlandse wetgeving aan. 

Bestemd voor
De bijeenkomst is vooral van belang voor de medewerkers van verzekeraars die zich bezig houden met de implementatie zoals productmanagers en actuarissen, maar kan ook voor juristen interessant zijn. Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

Programma
13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur Welkom en introductie
14.10 uur   * Algemene introductie PRIIP’s verordening
                   * Verdieping:
                       - Multi Option Products
                       - Life Cycle Beleggingen
                       - Wijzigingen in Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen
                           (waaronder PRIIP’s type 3)
                   * Gelegenheid tot het stellen van vragen
16.00 uur  Afsluiting en netwerkborrel 

De sprekers zijn werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten en inhoudelijk op de hoogte van de regelgeving rondom de PRIIP’s-verordening. De sprekers zijn geen echter geen actuarissen. Hierdoor kunnen de sprekers mogelijk niet alle vragen ter plekke beantwoorden. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Hans Rietveld. Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

Informatiemaatschappij.jpg

Maak het samen met de klant

  • 4 september
  • Bijeenkomst
  • Verzekeringsthema's
Auto ongeluk Umbraco.jpg

De directe autoverzekering

  • 6 september
  • Bijeenkomst
  • Verzekeringsthema's
image-2018-07-03.jpg

Masterclass Ontwikkelingsgericht leidinggeven

  • 11 september
  • Bijeenkomst
  • Vakkennis

Cookies

{cookieText}