Skip to Content

Coöperatiemiddag POV

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Coöperatiemiddag POV

De jaarlijkse coöperatiemiddag voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars staat dit jaar in teken van: Hoe ben je anno 2022 tegelijkertijd (weer) een betekenisvolle actieve vereniging en een succesvol verzekeraar? Roy Kramer van de KraBé Academy gaat hierover in gesprek. 

Het startpunt is coöperatie oftewel ‘samenwerking’. Bij een coöperatie is het bedrijf het middel en zijn de leden het doel. Hoe verbind je dat en ben je tegelijkertijd een actieve vereniging en een succesvol verzekeraar? De grote uitdaging is hoe je anno 2022 de juiste aandacht aan de vereniging kunt geven in een tijd waar schaalvergroting, operational excellence, het toezichtsregime, de hoge regeldruk, constante verandering, de korte termijn en innovatie meer en meer aandacht vragen van de verzekeraar c.q. het bedrijf.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m woensdag 14 september a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is exclusief bedoeld voor de onderlinge en coöperatieve leden van het Verbond van Verzekeraars en specifiek gericht op directie, bestuursleden en interne toezichthouders.

Sprekers
Ron Bavelaar - voorzitter POV, voorzitter RvB Coöperatie Univé
Roy Kramermede-eigenaar KraBé Academy

Programma
Aanvang: 13.30 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur met lunch)
Einde:      16.30 uur (met aansluitend een netwerkborrel)

  • Opening door Ron Bavelaar
  • Hoe ben je anno 2022 tegelijkertijd (weer) een betekenisvolle actieve vereniging en een succesvol verzekeraar? door Roy Kramer 
  • Afsluiting 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Chris van Toor. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).