Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

InsurTech Café: Plug and Play InsurTech

Deze bijeenkomst staat open voor leden van het Verbond van Verzekeraars en InsurTech startups. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

                                                                  

Op maandag 26 november 2018 organiseert het Verbond van Verzekeraars een nieuwe InsurTech Café. Plug and Play InsurTech, het wereldwijde open Innovatie Platform uit Silicon Valley, zal de inleiding verzorgen. Daarnaast zullen een paar spraakmakende InsurTech startups pitchen. Uiteraard is er ruimte voor discussie over belangrijke thema’s zoals de samenwerking tussen verzekeraars en InsurTech. Schrijf je nu vast in! 

Doelstelling
Het InsurTech Café heeft als doelstelling om te informeren over relevante ontwikkelingen op het gebied van InsurTech en in de praktijk bewezen modellen voor een succesvolle samenwerking tussen verzekeraars en InsurTech. Het InsurTech Café is bij uitstek de mogelijkheid om te netwerken.   

Doelgroep
Deze bijeenkomst is gratis en bestemd voor eindverantwoordelijken voor innovatie en distributie binnen verzekeraars (directieleden distributie, Chief Information Officers, Chief Technology Officers, Chief Digital Officers, directie/manager Innovation Labs, Chief Product Officer, etc. ) en InsurTech. Deelname is vooral interessant voor partijen die actief (willen) zijn in de verzekeringsbranche en meer willen weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van InsurTech. 

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling. Het aantal plaatsen dat voor InsurTech beschikbaar is, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden van het Verbond van Verzekeraars. Na aanmelding laten wij je weten of je aanvraag kan worden gehonoreerd. 

Programma
15.00 – 15.30 uur  Arrivals
15.30 – 15.40 uur  Dutch Association of Insurers welcome by Harold Mahadew, Senior Policy 
                              
Advisor Distribution & Sales | InsurTech
15.40 – 16.10 uur  Keynote by Thamar van Damme, Plug and Play InsurTech, 
                               Corporate Partnerships, Munich and Silicon Valley
16.10 – 16.55 uur InsurTech
                             
• Slice Labs: is an on-demand insurance cloud platform provider that   
                                allows insurers the option to offer direct insurance or insurance agent
                                models without investing in infrastructure to provide customised 
                                on-demand pay-as-you-go insurance products. The Slice Insurance
                                Cloud Services platform (ICS) is powered by machine learning and
                                advanced big data technologies along with PhD behavioural science
                                expertise.
                              
• +Simple: based in France +Simple is the insurance Robo broker for
                                 SMEs and professionals. +Simple provides small businesses with
                                 tailor-made solutions to insure all their risks in a few minutes, with
                                 their smartphone and their credit card in hand. +Simple disrupts the
                                 insurance sales process. +Simple’s ambition is to bring e-commerce
                                 standards into insurance.
                              
• Enterprise Bot: based in Switzerland Enterprise Bot is using Artificial
                                 Intelligence to transform customer service. The startup is different
                                 from other chat bots in their omni channel conversational and contextual
                                 capabilities. The Enterprise Bot is able to understand conversations in
                                 a way that users can ask follow-up questions the way they would do with
                                 a real person. They are presently working with clients like Generali,
                                 Swica and PwC in the insurance vertical and recently won the Luxembourg
                                 InsurTech of the year.
16.55 – 17.15 uur  Panel Discussion on partnerships & regulation with speakers by 
                              Harold Mahadew
17.15 - ….               Drinks & more

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Harold Mahadew. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 22 november. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.