“Over vijf jaar meer dan helft schademeldingen digitaal”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het innovatieteam ‘SnelSchadeMelden’ heeft het Jongeren Innovatie Programma 2020 van het Verbond van Verzekeraars gewonnen. Terecht waren er vragen zoals: Maar zoiets bestaat toch al? Hoog tijd om met Tjeerd Wierda, directeur Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars en grondlegger van MobielSchadeMelden (MSM), in gesprek te gaan over de ontwikkeling van digitaal schade melden. “Wij zitten zeker niet stil. Mijn ambitie is dat over vijf jaar meer dan 50 procent van de aanrijdingsschades digitaal wordt gemeld.”

Over het Jongeren Innovatie Programma (JIP)
In de eerste helft van 2020 organiseerde het Verbond van Verzekeraars de vijfde editie van het JIP. Tijdens dit trainingsprogramma werken jonge verzekeringsprofessionals in vijf teams aan een klantgerichte innovatie. Het team SnelSchadeMelden kreeg de meeste publieksstemmen en werd uitgeroepen tot winnaar. Deze innovatie maakt het digitaal melden van aanrijdingsschades een stukje eenvoudiger door minder stappen, de betrokken partijen naar de aansprakelijkheid te vragen én de integratie van voice.

Wat is jouw eerste reactie op het winnende JIP-idee?

“Ik vind het leuk om te ontdekken dat ook andere branchegenoten nadenken over het digitaal melden van aanrijdingsschades. Ik ben positief verrast door het disruptieve idee om vroegtijdig in het proces de aansprakelijkheid aan bod te laten komen. Zijn partijen het na een aanrijding wel of niet eens over de aansprakelijkheid? Dat kan een goede mogelijkheid zijn om meldingen waarbij men het eens is over de aansprakelijkheid heel eenvoudig te maken. Ook het idee om voice te integreren in de applicatie is interessant. Of dit daadwerkelijk bijdraagt aan een eenvoudiger en sneller proces vind ik een goede onderzoeksvraag.”

Jij stond aan de wieg van MSM. In hoeverre maken verzekerden hier gebruik van?

“Het is even geleden, maar in 2009 ontstonden de eerste ideeën om na een aanrijding informatie via sms uit te wisselen. En na de introductie van de smartphone kwam het idee om een app te maken. Vanuit de branche is MSM ontwikkeld en bestaat uit een website en een app. Op dit moment worden er zo’n 2.000 meldingen per maand gedaan, waarvan 1.000 tweezijdige aanrijdingen. Als we naar het grote geheel kijken, is dit 3 á 4 procent van het totaal aantal meldingen van tweezijdige aanrijdingen. De mate waarin verzekeraars MSM gebruiken verschilt op dit moment erg van elkaar en betekent dat er nog veel werk aan de winkel is, voordat het papieren schadeformulier overbodig is.”

Waarom kost het zoveel tijd om dit proces te digitaliseren?

“Mensen zijn zo opgevoed dat ze na een aanrijding direct naar de papieren versie van het Europees Schadeformulier grijpen. En als verzekerden MSM hebben gebruikt, gebeurt het nog regelmatig dat ze na de schademelding weer een papieren schadeformulier ontvangen. Dat draagt niet bij aan de digitaliseringsslag. Naast gedragsverandering is het ook technisch een complexe transitie. De doorontwikkeling van MSM gaat over een goedwerkende, betrouwbare informatie-uitwisseling waarbij de belangen van alle betrokken partijen bij elkaar moeten komen. Denk aan verzekeraars, volmachten, leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders. Zo hebben we onlangs de API-oplossing ontwikkeld.”

Wat bedoel je met een API-oplossing?

“Verzekeraars die MSM nu aanbieden, gebruiken onze techniek die in de eigen look en feel is omgezet. API staat voor Application Programming Interface en gaat een stap verder, want hiermee kunnen verzekeraars de MSM-functionaliteiten in hun eigen website of app integreren. Aan de achterkant is deze op het MSM-platform aangesloten waardoor verzekeraars na een schademelding gestructureerde informatie verwerken. Daarnaast kunnen ze extra diensten toevoegen over onder andere schadeherstel en vervangend vervoer. Hierop onderscheiden verzekeraars zich in de markt.”

Wat is de meerwaarde van API?

“Zoals gezegd kunnen partijen zich met de API-oplossing onderscheiden van elkaar. Tegelijkertijd kunnen ze zelf innoveren zoals op het gebied van chatbots of voice, zoals het JIP-team voorstelt. Wij zorgen er op onze beurt voor dat de informatie-uitwisseling tussen verzekeraars en andere partijen zoals leasemaatschappijen gestructureerd verloopt. Ik juich alle innovaties van harte toe, omdat het digitaal schade melden uiteindelijk beter en gebruiksvriendelijker zal maken. De overstap naar API gaat helaas niet vanzelf, want verzekeraars moeten zelf aan de slag met de IT-infrastructuur en investeringen doen. Mijn uitdaging is dan ook om op de ICT-kalender van verzekeraars te komen én blijven, want investeren is keuzes maken.”

Dat klinkt veelbelovend. Waar staat MSM over vijf jaar?

“Ons streven is dat 50 á 60 procent van het totaal aantal tweezijdige aanrijdingsschades via MSM wordt gemeld. Tegelijkertijd biedt deze manier van werken de mogelijkheid om structureel data over aanrijdingen te verzamelen. Met deze data wordt in kaart gebracht welke wegen of verkeerssituaties tot veel aanrijdingen leiden. En zo kunnen we in samenwerking met wegbeheerders werken aan de Nederlandse infrastructuur en verkeersveiligheid.”

Wat is jouw boodschap aan verzekeraars?

“Kom in beweging, investeer in de API-oplossing en werk samen met de branche. Ik geloof dat als alle verzekeraars meewerken, de dynamiek zodanig toeneemt dat de functionaliteit steeds beter wordt met voordeel voor zowel de klant als de verzekeraar. Maar dat lukt alleen als we het samen doen.”

Meer informatie
Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (Stichting EPS of SEPS) helpt schadeverzekeraars om processen, waarbij meerdere verzekeraars zijn betrokken, op een zo efficiënt mogelijke manier in te richten. Zo houden ze zich bezig met Clearinghuis Regresschades, Roy-data en MobielSchadeMelden. Meer informatie is te vinden op seps.nl.


Was dit artikel nuttig?