Skip to Content

20e PPS Congres 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

20e PPS Congres 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...'

Sámen werken aan een nóg betere letselschadebehandeling

Het 20e congres van het Platform Personenschade van het Verbond wordt in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch georganiseerd op vrijdag 30 september a.s. Dit congres werd eerder i.v.m. Covid-19 uitgesteld.
Een spiegel voorhouden. Leren van elkaar. Tijdens het 20e PPS Congres op 30 september 2022 kijken we samen kritisch naar de branche vanuit verschillende invalshoeken. Wat gaat goed en wat kan beter in de letselschadebehandeling? Waarmee is het slachtoffer van letselschade nóg beter geholpen? We kijken hierbij ook door de bril van een ander. Door die van de rechter, de wetenschap en zelfs die van Disney. Anders kijken, anders denken, anders doen. Wie naar zichzelf kijkt door de ogen van een ander komt tot nieuwe, verrassende inzichten.

Een divers programma vol inspirerende sprekers, waaronder Geeke Feiter, directeur Verbond en Chris van Dijk, Kennedy van der Laan.

We gaan met elkaar in discussie, wisselen ervaringen uit en bepalen onze vervolgacties. Innovatie in onze branche vraagt om samenwerking met elkaar: verzekeraars, belangenbehartigers, slachtoffers, adviserend (medisch) deskundigen, herstelcoaches, wetenschappers en de rechterlijke macht.
Samen ontdekken dat er meer en andere wegen zijn om de letselschadebehandeling in Nederland nóg beter en nóg effectiever te maken, met een witboek in plaats van een zwartboek. Samen kijken naar elkaar. Samen kijken in de spiegel!

Meer informatie over dit congres vind je op de speciale congressite. Daar kun je je ook aanmelden. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

N.B. deelnemers die zich eerder al voor dit congres hadden aangemeld hebben van Studiecentrum Kerckebosch inmiddels rechtstreeks bericht over het congres en het programma ontvangen.