Skip to Content

8e Werkconferentie Klimaatcommitment

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

8e Werkconferentie Klimaatcommitment

Hoe geven we verder invulling aan de verduurzaming van Nederland?

In de zomer van 2019 heeft het Verbond zich samen met Dufas, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Pensioenfederatie en meer dan vijftig financiële instellingen gecommitteerd om actief een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van het kabinet. Als onderdeel hiervan worden diverse werkconferenties georganiseerd.

De achtste conferentie in deze reeks vindt plaats op dinsdag 29 november a.s. bij DNB en wordt deze keer georganiseerd door het Platform voor Duurzame Financiering en de Pensioenfederatie, in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, DUFAS en de NVB.
Centraal in deze conferentie staat de vraag hoe verder invulling gegeven kan worden aan de verduurzaming van Nederland.
We starten om 14.30 uur (ontvangst vanaf 14.00 uur) en sluiten om 17.15 uur af met een borrel.
Meld je uiterlijk 25 november aan via DNB!

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars, de NVB, DUFAS en de Pensioenfederatie. De belangrijkste doelgroep zijn duurzaamheidsverantwoordelijke en verantwoordelijke voor duurzaam beleggen binnen financiële instellingen.

Programma
Aanvang: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Einde:      17.15 uur met een borrel

  • Opening door Angela Paparo (host) & Ger Jaarsma (voorzitter Pensioenfederatie)
  • Klimaatakkoord, en nu? - key-note door Kees Vendrik
  • Break-out sessies ronde 1 - werkgroepen Platform*
  • pauze
  • Break-out sessies ronde 2 - werkgroepen Platform*
  • Financiering van de Nederlandse energietransitie:
    panel met Maxine Tilij (directeur Strategie Energiesysteem EZK), Anne Mieke van der Werf (directeur Business Development en MT-lid Invest-NL), Dominique Dijkhuis (uitvoerend bestuurder ABP) onder leiding van Angela Paparo
  • Recap en afsluiting - Angela Paparo & Olaf Sleijpen (directeur DNB en voorzitter Platform voor Duurzame Financiering)

* In de break-out zullen de volgende werkgroepen een sessie verzorgen: Biodiversiteit, Circulaire Economie, Communicatie, Klimaatadaptie, Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) en SDG Impact Assessment.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.