Algemene Ledenvergadering Verbond van Verzekeraars - Agenda met bijlagen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Algemene Ledenvergadering Verbond van Verzekeraars - Agenda met bijlagen

ALV-agenda met bijlagen gepubliceerd

Exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars

De jaarlijkse voorjaars-ALV is dit jaar op woensdag 23 juni a.s. van 16.30 tot 18.00 uur. Ook deze Algemene Ledenvergadering vindt weer geheel digitaal plaats.

Tijdens de ALV wordt u bijgepraat over de maatregelen genomen in het licht van corona het afgelopen half jaar, het programma Letselschade en de voorbereidingen van het nieuwe middellange termijnplan per 1 januari 2022. Zoals u gewend bent zal het Data Analytics Centre (voorheen CVS) een presentatie verzorgen van de financiële jaarcijfers. Ook staan diverse aanpassingen van zelfregulering op de agenda alsmede de jaarrekening 2020. Deze ALV staat tenslotte in het teken van de voorzitterswissel. 
Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Bestuur en directie van het Verbond hopen u te mogen begroeten en u achter uw beeldscherm aan te treffen.

Agenda ALV
De agenda met bijlagen voor deze Algemene Ledenvergadering zijn gepubliceerd en kunt u hier downloaden. Hiervoor moet u zijn ingelogd met uw gastaccount van het Verbond (MS Office 365). 

U kunt zich nog aanmelden (t/m maandag 21 juni a.s.)


Bestemd voor
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is bestemd voor directieleden en bestuurders van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Deelname aan de livestream staat tevens open voor leden van diverse sectorbesturen van het Verbond, leden van PKMM, POV en Platform Zakelijk. Ook beleidsbepalers zijn van harte welkom.
Uiteraard zal het slechts voor één persoon per maatschappij mogelijk zijn om aan de gevraagde besluitvorming deel te nemen.

Hoe werkt deze digitale Algemene Ledenvergadering?
Tijdens de livestream kunt u als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kunt u vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken. De sprekers kunnen u alleen zien/horen als u ervoor kiest om uw camera/microfoon aan te zetten. Indien u een vraag hebt, kunt u dit met ‘het handje’ laten weten. In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet allemaal op dezelfde locatie.

Hoe kunt u deelnemen aan de livestream?
U moet zich apart voor deelname aanmelden.
Na uw aanmelding ontvangt u van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.

Besluitvorming
Besluitvorming tijdens de ALV zal via de vraag-/antwoordfunctie in Teams plaatsvinden. Per maatschappij mag er maar één persoon stemmen. Het is dus belangrijk dat u intern goed afstemt wie er namens uw maatschappij/maatschappijen gaat stemmen. Aan het begin van de vergadering informeren wij u hoe een en ander in zijn werk zal gaan.

Indien uw maatschappij niet in staat is om aan de ALV deel te nemen en u wilt toch uw stem uitbrengen, dan kunt u dat na publicatie van de agenda doen door uw stem op de verschillende voorstellen per e-mail door te geven aan Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond). Daarbij is het belangrijk dat wij u kunnen identificeren en het mailadres dus herkenbaar is. Een ‘info@...’ mailadres is hierbij dus niet toegestaan.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).