Skip to Content

Algemene Ledenvergadering Verbond van Verzekeraars - Agenda met bijlagen, 29 juni 2022

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Algemene Ledenvergadering Verbond van Verzekeraars - Agenda met bijlagen, 29 juni 2022

ALV-agenda met bijlagen gepubliceerd

Exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars

De jaarlijkse voorjaars-ALV is dit jaar op woensdag 29 juni a.s. van 15.30 tot 18.00 uur bij het Verbond van Verzekeraars. 
Deze Algemene Ledenvergadering vindt voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek plaats. Een uitgelezen mogelijkheid om elkaar te spreken. Het bestuur en directie hoopt dan ook u massaal te mogen verwelkomen.

Agenda ALV
De agenda met bijlagen voor deze Algemene Ledenvergadering zijn gepubliceerd en kunt u hier downloaden. Hiervoor moet u zijn ingelogd met uw gastaccount van het Verbond (MS Office 365). 

Programma
We zijn verheugd dat Michaela Koller, algemeen directeur van Insurance Europe, de Europese koepelorganisatie voor verzekeraars, tijdens onze ALV aanwezig zal zijn. Michaela Koller is ook secretaris-generaal van de Global Federation of Insurance Associations (GFIA) en is lid geweest van verschillende consumenten-/industriegroepen en adviesgroepen ingesteld door de Europese Commissie.
Michaela zal een inleiding te verzorgen over de laatste ontwikkelingen in Europa en op Europees beleid, zoals duurzaamheid en digitalisering. Aansluitend is ruimte voor een dialoog met u.

Tijdens de ALV wordt u bijgepraat over de eerste resultaten van de Taskforce Administratieve lasten- en regeldruk en praten wij u bij over financieel-economische zaken (o.a. Solvency II). Zoals u gewend bent zal ons Data Analytics Centre een presentatie verzorgen van de financiële jaarcijfers. Ook staat een aanpassing van zelfregulering op de agenda alsmede de jaarrekening 2021.
We sluiten af met een gezamenlijke zomerborrel.

Bestemd voor
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is bestemd voor directieleden en bestuurders van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Deelname aan de algemene ledenvergadering staat tevens open voor leden van diverse sectorbesturen van het Verbond, leden van PKMM, POV en Platform Zakelijk. Ook beleidsbepalers zijn van harte welkom.
Uiteraard zal het slechts voor één persoon per maatschappij mogelijk zijn om aan de gevraagde besluitvorming deel te nemen.

Hoe kan ik deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering?
U moet zich apart voor deelname aanmelden. Dat kan tot uiterlijk maandag 27 juni a.s. Hierbij kunt u ook aangeven of u bij de zomerborrel aanwezig bent.


Besluitvorming
Indien uw maatschappij niet in staat is om aan de ALV deel te nemen en u wilt toch uw stem uitbrengen, dan kunt u dat na publicatie van de agenda doen door uw stem op de verschillende voorstellen per e-mail door te geven aan Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond). Daarbij is het belangrijk dat wij u kunnen identificeren en het e-mailadres dus herkenbaar is. Een ‘info@...’ mailadres is hierbij dus niet toegestaan.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).