Algemene Ledenvergadering Verbond van Verzekeraars - Agenda met bijlagen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Algemene Ledenvergadering Verbond van Verzekeraars - Agenda met bijlagen

ALV-agenda met bijlagen gepubliceerd

Exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars

Op 15 december vindt de najaars-ALV plaats van 16.00 tot 17.45 uur. In verband met de ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben wij helaas moeten besluiten af te zien van een fysieke vergadering. De najaarseditie van onze ALV zal daarom ook dit keer digitaal plaatsvinden.

In onze ALV dit keer onder meer: de presentatie van de nieuwe koers 2022-2024 van de verzekeringssector onder de noemer 'Samen sterker', uitgebreid aandacht voor klimaat en duurzaamheid door o.a. een inleiding van keynotespreker Nikki Trip (Duurzame Jonge 100 van 2021 en voorzitter Studenten voor Morgen), een presentatie van ideeën door vertegenwoordigers van het Jongeren Innovatie Programma (JIP) uit onze sector en de stand van zaken m.b.t. de nieuwe verzekerings-CAO.

Agenda ALV
De agenda met bijlagen voor deze Algemene Ledenvergadering zijn gepubliceerd en kunt u hier downloaden. Hiervoor moet u zijn ingelogd met uw gastaccount van het Verbond (MS Office 365). 

Het huidige middellange termijnplan ‘Nieuwe Wegen’ dat we in 2018 hebben vastgesteld loopt eind dit jaar af. Tijdens de ALV presenteren wij de nieuwe koers van de sector voor de komende drie jaar. Onder de noemer ‘Samen sterker’, willen we onder meer inzetten op klimaat en duurzaamheid. Het eerste deel van de ALV zal hier dan ook over gaan. In dit kader verzorgt keynotespreker Nikki Trip een inleiding en presenteren vertegenwoordigers van het JIP hun ideeën. Ook blikken we vooruit op 2022 en kijken we terug naar de highlights van het afgelopen jaar. Tenslotte staan diverse aanpassingen van zelfregulering op de agenda alsmede de begroting en het contributievoorstel 2022.

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Gelet op de grote maatschappelijke uitdagingen op het terrein van duurzaamheid en klimaat waar we met elkaar de komende jaren voor staan willen we u de suggestie meegeven om bij het eerste deel van de vergadering een vertegenwoordiger van de jongere generatie in uw maatschappij te betrekken.
Bestuur en directie van het Verbond hopen u op 15 december wederom achter het scherm te mogen begroeten.

Hoe werkt deze digitale Algemene Ledenvergadering?
Tijdens de teams-vergadering kunt u als deelnemer de sprekers zien en horen. We willen u vragen uw camera en geluid uit te zetten voor een goed verloop van de vergadering. U kunt vragen stellen en opmerkingen maken door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken of dit door het ‘handje’ te laten weten. We zullen u dan vragen uw vraag in de vergadering toe te lichten. In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet allemaal op dezelfde locatie.

Hoe kunt u deelnemen?
U moet zich apart voor deelname aanmelden.
Na uw aanmelding ontvangt u van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.

U kunt zich nu al aanmelden. Aanmelden kan t/m maandag 13 december a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is bestemd voor directieleden en bestuurders van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Deelname aan de algemene ledenvergadering staat tevens open voor leden van sectorbesturen van het Verbond, leden van PKMM, POV en Platform Zakelijk. Ook beleidsbepalers zijn van harte welkom.

Besluitvorming
Besluitvorming tijdens de ALV zal via de vraag-/antwoordfunctie in Teams plaatsvinden. Per maatschappij mag er maar één persoon stemmen. Het is dus belangrijk dat u intern goed afstemt wie er namens uw maatschappij/maatschappijen gaat stemmen. Aan het begin van de vergadering informeren wij u hoe een en ander in zijn werk zal gaan.

Indien uw maatschappij niet in staat is om aan de ALV deel te nemen en u wilt toch uw stem uitbrengen, dan kunt u dat na publicatie van de agenda doen door uw stem op de verschillende voorstellen per e-mail door te geven aan Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond). Daarbij is het belangrijk dat wij u kunnen identificeren en het mailadres dus herkenbaar is. Een ‘info@...’ mailadres is hierbij dus niet toegestaan.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).