Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

ALV en eindejaarsbijeenkomst Verbond met Gerdi Verbeet

Datum en plaats: donderdag 15 december 2016, 16.00 uur - 20.00 uur, Verbond van Verzekeraars in Den Haag.
De ALV begint om 16.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur), de eindejaarsborrel is
van 17.00 uur - 20.00 uur.

Op donderdag 15 december a.s. vindt de jaarlijkse najaars-ALV van het Verbond van Verzekeraars plaats. Aansluitend wordt een informele eindejaarsborrel gehouden, waarbij we onder leiding van oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet met elkaar in gesprek gaan over de komende Kamerverkiezingen en het politieke klimaat.

Tijdens de ALV zal onder meer aandacht zijn voor het nieuwe beleidsplan en de begroting 2017, de follow-up van het Ledenevent in juni (waaraan velen van u een bijdrage leverden), de onlangs gehouden ledentevredenheids- en stakeholdersenquête en de huisvestingsplannen van het Verbond.  

Direct na de ALV vindt, in navolging van de bijeenkomst van vorig jaar, een informele eindejaarsbijeenkomst plaats, waarbij ook nu weer stakeholders aanwezig zullen zijn. Onder leiding van oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet gaan we in een informele setting onder meer in gesprek over de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar en ontwikkelingen in het politieke landschap. Daarna is er alle ruimte om nog uitgebreid met elkaar verder te praten.
Tijdens de bijeenkomst wordt u een buffet aangeboden. Uiteraard stellen wij uw aanwezigheid erg op prijs. Meld u daarom nu aan!

Bestemd voor
Directieleden en bestuurders van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Willem Terwisscha van Scheltinga (directie-/bestuurssecretaris).  

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.