ALV met presentatie jaarcijfers CVS en keynote over digitale ethiek

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

ALV met presentatie jaarcijfers CVS en keynote over digitale ethiek

ALV agenda met bijlagen zijn gepubliceerd

Exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars 

Op vrijdag 28 juni a.s. vindt de jaarlijkse voorjaars-ALV van het Verbond van Verzekeraars plaats. U vindt de agenda met bijlagen op de inschrijfpagina. Klik hiervoor op de aanmeldknop hieronder.

 

Tijdens de ALV worden onder andere de jaarcijfers van het CVS gepresenteerd. Businessfilosoof Jochanan Eynikel is deze keer onze speciale keynote. Hij gaat met u in gesprek over digitale ethiek met aandacht voor mensgericht innoveren in een wereld van Big Data. Aansluitend vindt de ledenzomerborrel plaats.

Noteer de middag van 28 juni a.s. dus in uw agenda en meld u nu aan. Hebt u zich al aangemeld, dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Bestemd voor

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is bestemd voor directieleden en bestuurders van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. De ALV is ook toegankelijk voor leden van de sectorbesturen Schade en Leven en deelnemers aan de marktvergadering POV die voorafgaand aan de ALV hebben plaatsgevonden. Ook beleidsbepalers zijn van harte welkom.

Programma
14:00 uur     Ontvangst ALV
14:30 uur     ALV, met onder andere de presentatie van de CVS-jaarcijfers
15:20 uur     Jochanan Eynikel: Digitale ethiek; mensgericht innoveren in een wereld van Big Data
16.00 uur     Uitgebreide zomerborrel
18.00 uur     Einde

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

De ALV vindt aansluitend plaats op de vergaderingen van het Verbondsbestuur en de sectorbesturen Schade en Leven. Leden van het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV) hebben voorafgaand aan de ALV de marktvergadering POV. Nadere informatie daarover volgt separaat. 

Algemene Ledenvergadering en jaarcijfers
De jaarlijkse voorjaars-ALV van het Verbond van Verzekeraars vindt dit jaar plaats op vrijdagmiddag 28 juni a.s. bij het Verbond van Verzekeraars.
Aan de orde komt onder andere de jaarrekening 2018 van het Verbond. U wordt over onderhande zijnde thema’s binnen de commissie Financieel Economische Zaken (CFEZ) bijgepraat door de voorzitter CFEZ, Rutger Zomer.
Ook de presentatie van de jaarcijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) is op verzoek van leden weer terug op de agenda. De cijfers worden tijdens een interactieve presentatie besproken zowel op niveau van de sector als geheel, als op het niveau van de verschillende branches.

Gastspreker Jochanan Eynikel
Dit jaar is businessfilosoof Jochanan Eynikel onze speciale keynote. Jochanan is expert mensgericht ondernemen en toekomstdenken. Hij werkt als onderzoeker, auteur (o.a. van het broek Robot aan het stuur) en is veelgevraagd spreker over thema’s op het raakvlak van ethiek, economie en samenleving. Hij gaat met u in gesprek over digitale ethiek met aandacht voor mensgericht innoveren in een wereld van Big Data.

Ledenzomerborrel
Dit jaar vindt aansluitend op de ALV de ledenzomerborrel plaats. Hier kunt u in een informele setting uitgebreid met elkaar verder praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam – van Westhreenen (bestuur- en directiesecretaris).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
Op de verwerking van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt is de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond.