Bijeenkomst Geboeid door Blockchain!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Geboeid door Blockchain!

Fraude verzuimverzekering, schadevrije jaren en E-Identity

Wat kun je nou allemaal met blockchain doen (en wat beter niet)?
De kansen en uitdagingen met betrekking tot:

 • Fraudebestrijding bij verzuimverzekeringen
 • Registratie van schadevrije jaren
 • E-identity

Hoor de pro’s, maar ook de contra’s tijdens een update van de Kerngroep Blockchain over verzekerings-use cases en ga met de specialisten in gesprek.

Deze bijeenkomst is bestemd voor leden van het Verbond en Gevolmachtigde agenten.

Meld je nu aan!

Donderdag 21 november geeft de Kerngroep Blockchain een update over blockchain verzekerings use cases:
De Kerngroep werd een jaar geleden  opgericht met de blockchain trekkers/specialisten van de leden. Het doel was de (on)mogelijkheden van de toepassing van blockchain (distributed ledger technologie, DLT) technologie op sectoraal en dus non-concurrentieel niveau vast te stellen. Nu een goed jaar later vertellen wij graag aan geïnteresseerden in deze technologie wat wij geleerd hebben en waar we staan.

We hebben blockchain criticaster prof. Bart Jacobs en oprichter van het identiteitsplatform IRMA bereid gevonden zijn visie te delen.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie o.l.v. SIVI en uiteraard is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
Kortom een boeiende en prikkelende bijeenkomst waarin je met echte specialisten samen in gesprek gaat om gezamenlijk onze kennis te vergroten!
Ben je Blockchain (DLT) enthousiasteling en wil je meedenken en -praten? Meld je dan nu aan!

Doelstelling
In gesprek zijn met elkaar aan de hand van onderstaande agenda, over het onderwerp blockchain en distributed ledger technologieën (DLT).

Programma
13.30 – 14.00 uur: Ontvangst
14.00 – 14.10 uur: Opening, Martijn Minkenberg (innovation lead Verbond van Verzekeraars)
14.10 – 14.30 uur: Introductie blockchain en verschil met DLT
14.30 – 16.00 uur: Sectorale use case (15 min. presentatie, 10 min. discussie en 5 min. wissel):
  1. Voorkomen fraude verzuim verzekering:
       - Juridische aspecten
       - Technische aspecten
   2. Self Sovereign Identity met behulp van IRMA, Bart Jacobs i.c.m. leden
   3. Schadevrije Jaren
16.00 – 16.30 uur: Paneldiscussie onder leiding van SIVI
16.30 – 17.30 uur: Napraten en netwerkborrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is voor leden van het Verbond en Gevolmachtigde agenten.
Deelname is vooral interessant voor marketeers, productmanagers, programmeurs, business analisten, directieleden, acceptanten, claimbehandelaren, actuarissen en beleggingsspecialisten. Kortom iedere blockchainenthousiasteling en nieuwsgierige, die juist na de blockchain hype de mogelijkheden ziet van deze combinatie van technologieën.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Gevolmachtigde agenten krijgen € 50,= korting op de reguliere deelnameprijs voor niet-leden en betalen daardoor € 199,= (excl. BTW)

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Gevolmachtigde agenten
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

 • De stand van zaken m.b.t. use cases blockchain in de verzekeringssector;
 • Mogelijkheden blockchain bij bestrijding fraude verzuimverzekeringen;
 • Kansen van blockchain bij registratie schadevrije jaren;
 • E-identity met behulp van IRMA.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Martijn Minkenberg (innovatie lead Verbond van Verzekeraars).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).