Skip to Content

Bijeenkomst toekomst zelfregulering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Bijeenkomst toekomst zelfregulering

10 jaar toetsing zelfregulering: hoe nu verder?

Misschien heeft u het gehoord of gelezen: het Verbond van Verzekeraars denkt samen met de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) na over de toekomst van de toetsing van de zelfregulering van de sector. Na 10 jaar toetsing is het tijd voor een terugblik maar vooral voor een update. Het Verbond nodigt u daarom uit voor een uitgebreide bijpraat op 4 december.

10 jaar toetsing
Het Verbond heeft een uitgebreid stelsel van zelfregulering variërend van regelingen die gericht zijn op onderlinge (kosten)efficiëntie tot regelingen die gericht zijn op het klantbelang. Tien jaar geleden besloot de sector om de zelfregulering door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv) te laten toetsen op naleving. Waar staan we nu en waar willen we naartoe? Wat gaat goed, welke lessen hebben we geleerd en wat kan beter? En hoe ziet het Verbond de toekomst van de toetsing van de zelfregulering? Wat betekent dit voor u? En hoe kunnen we de toetsing zo vormgeven dat deze effectiever maar ook efficiënter gebeurt? Deze en andere vragen komen tijdens de bijpraat aan bod. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld zodat u van de ontwikkelingen op de hoogte bent. Daarnaast gaan we graag de dialoog met u aan over verbeteringen die u ziet. 

Uw input wordt gebruikt voor het verder aanscherpen van de voornemens die we tijdens de ALV op 18 december zullen presenteren. Definitieve besluitvorming over de toetsing van de zelfregulering is voorzien in 2020.

Bestemd voor
Leden van het Verbond (directie, compliance officers, KBC-managers met aandachtsgebied toetsing van de zelfregulering en Keurmerk Klantgericht Verzekeren)

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Patricia Swienink (beleidsadviseur Algemene Beleidszaken).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).