Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst 'Train-de-trainer': van werkdruk naar werkplezier

Wegens succes herhaald!

Ongezonde werkdruk aanpakken en werkplezier vergroten is voor menig verzekeringsbedrijf een uitdaging. Zeker in deze tijd van veranderingen en reorganisaties. Hoe krijgt u het voor elkaar om werknemers met plezier te laten presteren en de werkdruk gezond te houden? Dit vraagstuk staat centraal tijdens deze train-de-trainer-dag. U ontdekt een aanpak voor uw eigen organisatie. 

In deze training leert u hoe u succesvol van werkdruk naar werkplezier komt in uw eigen organisatie. De dag bestaat afwisselend uit ervaren, ontdekken, reflecteren en doen. 

Doel
Doel van de dag is om deelnemers handvatten te bieden om in hun eigen verzekeringsbedrijf succesvol met werkdruk en werkplezier aan de slag te gaan. Dat kan zijn met individuen, teams en/of de hele organisatie. Deelnemers ontwikkelen tijdens de dag een plan voor hun eigen organisatie om ongezonde werkdruk om te buigen naar werkplezier. 

N.B. Het betreft een herhaling van de training zoals die in mei en juni 2017 werd gegeven. 

Mogelijk ook interessant voor u
GezondVerbond.nl/werkdruk, de website over gezond werken in de (zorg)verzekeringsbranche waar specifiek aandacht wordt besteed aan het onderwerp werkdruk. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is vooral interessant voor iedereen die invloed heeft op de aanpak van ongezonde werkdruk in zijn verzekeringsbedrijf, zoals HR-professionals, arbo-professionals en coaches.
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars en/of Zorgverzekeraars Nederland. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis en vaardigheden
Na deze bijeenkomst
- Hebt u uw kennis over werkdruk en werkplezier verdiept;
- Kent u diverse manieren om op individueel, team en organisatieniveau werkdruk en werkplezier in kaart te brengen en in beweging te krijgen;
- Kent u vijf strategieën om werkdruk om te buigen naar werkplezier;
- Hebt u (meer) inzicht in uw eigen rol van procesbegeleider;
- Hebt u uw eigen werkplezier-actieplan gemaakt voor uw organisatie met daarin doelen en acties. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Trainers
Huub Pennock en Aukje van den Bent van De Goede Praktijk begeleiden deze bijeenkomst. 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars of Zorgverzekeraars Nederland zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

Programma
09.30 uur              Inloop met koffie en thee
10.00 uur              Training
12.30- 13.15 uur    Lunch
16.30 uur              Napraat onder genot van een hapje en drankje 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Sector Arbeidsvoorwaarden Verbond). 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.