Bijeenkomst Update Sanctiewet

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Update Sanctiewet

  • Ben jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
  • Wat weet je over de guidance van toezichthouders?
  • Ken jij de werking van de Sanctiewet in praktijk?

Onder meer deze vragen komen aan de orde op 14 januari 2020. Op die dag delen Yvo Amar en Sebastiaan Bennink van Wladimiroff Advocaten hun kennis over de Sanctiewet. Daarbij gaan zij in op de laatste ontwikkelingen en guidance van toezichthouders. Natuurlijk komt ook de praktijk aan bod, in de vorm van een aantal praktijkcases. Daarbij kijken de heren niet alleen naar de juridische afwegingen, maar nemen zij nadrukkelijk ook enkele andere aspecten mee: klantbelang, reputatie, druk van toezichthouder en/of ministerie et cetera. Er zal tijdens en na de presentatie alle ruimte zijn voor (praktijk)vragen en discussie. Hierdoor belooft dit een interessante themamiddag te worden, die voor zowel schade- als levensverzekeraars nuttig is.

Achtergrond
De Sanctiewet 1977 heeft als doel dat geen financiële middelen, direct of indirect, ter beschikking komen of worden gesteld aan (rechts)personen en entiteiten genoemd in de sanctieregelgeving. Dit betekent onder meer dat verzekeraars moeten voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Sanctiewet en (inter)nationale sanctiemaatregelen. Verzekeraars mogen daarom geen zaken doen met personen of entiteiten/UBO’s die voorkomen op de sanctielijsten of verzekeringen afgeven voor zaken waarin niet mag worden gehandeld en/of voor zendingen naar en uit landen waarmee niet mag worden gehandeld.

Programma
13.30 uur    Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur    Opening
14:05 uur    Yvo Amar & Sebastiaan Bennink: sanctierecht en verzekeraars, de stand van zaken en                      recente ontwikkelingen
15:40 uur    Afrondende discussie
16:00 uur    Afsluiting, met aansluitend netwerkborrel

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat enkel open voor leden en is zowel voor schade- als levensverzekeraars van belang. Deelname is vooral interessant voor compliance functionarissen en juristen.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

  • De laatste ontwikkelingen m.b.t. de Sanctiewet;
  • De guidance van toezichthouders;
  • De Sanctiewet in praktijk;
  • Aspecten als klantbelang, reputatie en druk van externe partijen.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Jos Schaffers (beleidsadviseur Algemene Beleidszaken). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).