Bijeenkomst: Voorkom discriminatie bij risico-inschatting

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst: Voorkom discriminatie bij risico-inschatting

Hoe voorkom je dat je als verzekeraar discrimineert?

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden van het Verbond van Verzekeraars en gevolmachtigde agenten.

Discrimineert jouw organisatie met data? Of in jullie acceptatiebeleid? Natuurlijk niet, zal je zeggen. Maar is dat wel zo? In een uitspraak uit 2018 beschouwde het College voor de Rechten van de Mens (CRM) het niet langer verzekeren van woonwagens als directe discriminatie. Dit was verrassend, want in vergelijkbare zaken was het oordeel eerder: gerechtvaardigd indirect onderscheid. Naar aanleiding van deze uitspraak schreef Mark Heemskerk op verzoek van het Verbond een legal opinion. Hierin bood hij verzekeraars handvatten hoe zij hun beleid kunnen vormgeven. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en blijken er in de praktijk toch nog veel vragen te leven. Ook DNB en AFM wezen in hun gezamenlijke rapport over het gebruik van Artificial Intelligence in de sector op het belang om datadiscriminatie te voorkomen.

De uitspraak en de legal opinion zijn deze middag de springplank naar de problematiek van discriminatie bij het gebruik van data(modellen) in bredere zin. Deze bijeenkomst is bedoeld om je bewust te worden van de wettelijke kaders rondom discriminatie. Wat mag, en wat mag niet? En op welke punten is de jurisprudentie nog onvoldoende duidelijk? We zullen stilstaan bij de risico’s op discriminatie bij het gebruik van datamodellen bij acceptatie/premiestelling. Wanneer is sprake van directe discriminatie, wanneer van indirecte en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Met deze middag hopen we je aan het denken te zetten over de risico’s op discriminatie binnen verzekeraars en bij productontwikkeling.

Tijdens deze middag geven Mark Heemskerk en Emanuel van Praag hun visies over de wettijke kaders, de zekerheden maar ook de onzekerheden. Mark Heemskerk bespreekt of en hoe verzekeraars onderscheid kunnen maken zonder te discrimineren. Hij legt uit hoe de rechter en het College voor de Rechten van de Mens dat toetst. Emanuel van Praag zal de link leggen met de specifieke uitdagingen bij het gebruik van Machine Learning. Ook gaat hij in op hoe indirecte discriminatie gerechtvaardigd kan worden. Vervolgens legt Robert Kneepkens (Achmea) de link naar de praktijk. Wat zijn de ethische lessen uit de lancering van een nieuw datamodel? Paul Koopman (Verbond) treedt deze middag op als moderator en zorgt er voor dat er voldoende gelegenheid is voor vragen en het aangaan van de discussie. 

Programma
14:00  Opening door dagvoorzitter Paul Koopman
14:10   Hoe maken verzekeraars onderscheid zonder te discrimineren? door
            prof. mr. drs. Mark Heemskerk
14:50  Onderscheid maken in tijden van machine learning’ door
            mr. dr. Emanuel van Praag
15:30  Wrap up
15:45  Pauze
16:00  De praktijk: Robert Kneepkens, MD Msc, Achmea, over de ethische review
            van een machine learning project
16:30  Afrondende vragen/discussie

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden van het Verbond van Verzekeraars en gevolmachtigde agenten. Deelname is met name interessant voor juristen, dataspecialisten, productontwikkelaars, marketeers en andere geïnteresseerden die zich bezighouden met discriminatie bij het gebruik van data(modellen). De bijeenkomst staat open voor zowel leven-, inkomens-, en schadeverzekeraars.

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Gevolmachtigde agenten krijgen € 50,= korting op de reguliere deelnameprijs voor niet-leden (€ 249,= excl. btw) en betalen daardoor € 199,= (excl. btw)
Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV

  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden

Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Gevolmachtigde agenten
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving.
Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst

  • … ben je bekend met belangrijke wettelijke kaders rondom discriminatie bij risico-inschatting;
  • … ben je geïnformeerd over de mogelijke risico’s op discriminatie bij het gebruik van
       datamodellen bij acceptatie/premiestelling;
  • … ben je beter in staat om discriminatie bij risico-inschatting te voorkomen. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Matthijs Timmermans, Jos Schaffers of Marieke Beugel (beleidsadviseurs bij het Verbond).   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).