Compliance en informatiebeveiliging

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Compliance en informatiebeveiliging

Morgen bent u aan de beurt!

Ransomware en andere cyberrisico’s komen steeds vaker voor. We wensen het je niet toe, maar het zou zo maar kunnen gebeuren. Incidenten zijn niet uit te sluiten en als compliance officer moet jij aan de slag. Aan de regels en het toezicht zitten steeds duidelijkere eisen en verwachtingen voor de beveiliging en governance van IT.
Ronald van de Langenberg van InAudit loodst je door de laatste publicaties van EIOPA. In deze richtsnoeren worden eisen gesteld aan de informatiebeveiligingsfunctie (zoals bijvoorbeeld het benoemen van een CISO), de logische en fysieke toegangsbeveiliging, incidentenmanagement en business continuity plannen.

Meld je nu aan!

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor compliance officers.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Tuğçe Serinkan, beleidsadviseur POV
  • Informatiebeveiligingsbeleid door Ronald van de Langenberg, directeur van InAudit
  • Beantwoording van de via de chat gestelde vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je:
- wat de actuele eisen bij informatiebeveiliging zijn en
- hoe je daar op proportionele wijze invulling aan kan geven.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, kan je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Tuğçe Serinkan. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

 

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.