Cursus: Wet Arbeidsmarkt in Balans - Alles wat u als werkgever moet weten!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Cursus: Wet Arbeidsmarkt in Balans - Alles wat u als werkgever moet weten!

Bestemd voor: leden van het Verbond van Verzekeraars en niet-leden.

De deelnamekosten voor leden bedragen € 175,00 (Early-Bird voor 15 juli) /
€ 249,00. De deelnamekosten voor niet-leden bedragen € 275,00 (Early-Bird voor 15 juli) / € 350,00. Deelnamekosten zijn excl. BTW.

Op dinsdag 3 september vindt de interactieve cursus over de Wet Arbeidsmarkt in Balans plaats. Met de invoering van de nieuwe wet krijgt u per 1 januari 2020 te maken met een aantal belangrijke wijzigingen. De ketenregeling wordt weer verruimd, het ontslagrecht wordt aangepast en er vinden wijzigingen plaats in de transitievergoeding. Daarnaast gelden er nieuwe regels voor flex-medewerkers en de WW-premie.

Doelstelling
U wordt bijgepraat over de actuele wettelijke regels van het arbeidsrecht. In 2015 heeft de Wet Werk en Zekerheid de arbeidsrechtelijke regels ingrijpend veranderd. Met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans worden er weer een aantal nieuwe wijzigingen ingevoerd. Na deze cursus weet u wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans betekent voor werkgevers, welke knelpunten er zijn en wat u moet doen om per 1 januari 2020 ‘WAB-proof’ te zijn?

Aan de hand van wet- & regelgeving worden praktische handvaten gegeven voor de toepassing van de actuele arbeidsrechtelijke spelregels en de Wet Arbeidsmarkt in Balans in uw organisatie.

U kunt vooraf vragen insturen aan Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond van Verzekeraars).

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor leden van het Verbond & niet-leden. Deze cursus is in het bijzonder relevant voor directie, P&O/HR- medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid (waaronder aanname- en ontslagbeleid).

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden en uw profiel. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Programma (1 dagdeel)
12:30 uur     Ontvangst met koffie, thee en versnapering
13:00 uur     Overzicht actuele arbeidsrechtelijke regelgeving (waaronder WWZ) en de
                      wijzigingen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans
14:30 uur     Pauze
14:45 uur     Vervolg wijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans en praktische handvaten om per
                     1 januari 2020 te voldoen aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans
16:30 uur     Afsluiting en borrel

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze cursus gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de cursus en de presentaties worden
achteraf nagezonden. 

Deze cursus draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze cursus …

  • Weet u als werkgever wat de actuele arbeidsrechtelijke regelgeving inhoudt;
  • Weet u welke wijzigingen de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zicht meebrengt;
  • Weet u de actuele stand van zaken met betrekking tot de gewijzigde ontslaggronden;
  • Weet u waar u op moet letten bij de inhuur van flex-medewerkers;
  • Weet u welke aanpassingen u per 1 januari 2020 moet doorvoeren in uw organisatie;
  • Bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken in de jurisprudentie ten aanzien van deze onderwerpen.

Deze cursus draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de cursus aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Spreker
De cursus wordt gegeven door Pascal Kruit, arbeidsrechtadvocaat en partner bij Boontje advocaten. Pascal is na zijn rechtenstudie als Universitair docent verbonden gebleven aan de Erasmus Universiteit waar hij in 2012 is gepromoveerd op het onderwerp ‘de ontbinding van de arbeidsovereenkomst’. Pascal adviseert werknemers en werkgevers over het arbeidsrecht in brede zin en heeft met name veel ervaring in (o.a.) de financiële dienstverlening.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 249,- excl. BTW. Wanneer u zich als lid inschrijft uiterlijk 15 juli 2019 geldt een early-bird tarief van € 175,- excl. BTW.

Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 350,- excl. BTW. Wanneer u zich inschrijft uiterlijk 15 juli 2019 geldt een early-bird tarief van € 275,- excl. BTW.

  • Op deze cursus zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
De cursus gaat door bij minimaal 10 inschrijvingen.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars). Ook kunt u uw vragen gerelateerd aan het onderwerp van de cursus vooraf mailen naar mevrouw Janga.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).