Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Cybercrisis: een Serious Game, 20 september 2017

Zojuist is een bericht binnengekomen van een cybercrimineel dat hij uw organisatie heeft gehackt. Als verzekeraar werkt u met een grote hoeveelheid aan gevoelige (persoons)gegevens. Uw bedrijfsvoering en dienstverlening verloopt grotendeels langs digitale weg. Deze hack kan grote gevolgen hebben en uw organisatie platleggen!

Wat doet u als het ú overkomt?

Tijdens deze Serious Game doen zich in hoog tempo meerdere gebeurtenissen voor. Samen met collega’s van verschillende afdelingen moet u hier zo goed mogelijk op inspelen om de schade te beperken; zowel vanuit business- als imagoperspectief. De totale oefening duurt 75 minuten. Schrik niet als u midden in een discussie wordt overvallen door nieuwe feiten. Zo gaat het in werkelijkheid namelijk ook.

Deze sessie vindt plaats in samenwerking met het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), dat deze game heeft ontwikkeld. Twee moderators begeleiden het spel.

Doel
Doel van deze sessie is verzekeraars spelenderwijs bewust te maken van de impact van een cyber security incident op hun organisatie en het belang om hier goed op voorbereid te zijn. Weet iedereen wat zijn rol is als het fout gaat? Hiernaast leert u hoe u deze game ook zelf binnen uw organisatie kan inzetten.

Bestemd voor
Medewerkers van verzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, die tijdens een grootschalig cyberincident in actie moeten komen. U speelt in vijf teams die verschillende bedrijfsrollen vertegenwoordigen: Crisiscoördinatie, Businessmanagement, Informatiebeveiliging, Privacy en Communicatie. Ook voor managers en directieleden is het spel zeer relevant.

Houd er rekening mee dat de inschrijfcapaciteit beperkt is. Aan de game zelf kunnen maximaal 20 personen meedoen. Bij overschrijving kunt u het spel in een ‘tweede ring’ als observant meebeleven en de opgedane kennis weer meenemen naar uw eigen organisatie.

Programma

13:45    Inloop

14:15    Welkom en introductie

14:30    Start crisisgame (75 min.)

15:45    Korte pauze

16:00    Nabeschouwing & inzet game binnen uw eigen organisatie

16:30    Afsluiting en borrel

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Anne Sonnenschein (Beleidsadviseur Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.