Digitale voorjaarsbijeenkomst POV

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Digitale voorjaarsbijeenkomst POV

Activiteiten POV, zonnepanelen, Solvency II, Tegader 2021 en IMVO-convenant

In deze voorjaarsbijeenkomst aandacht voor:

  • Activiteiten POV
  • Zonnepanelen
  • Review Solvency II
  • Tegader 2021
  • IMVO-convenant

Onderlinge en coöperatieve verzekeraars plegen ieder voorjaar tijdens één van de regionale POV-bijeenkomsten te treffen. Vanwege corona kunnen deze op dit moment niet plaatsvinden. Hopelijk is dat in het najaar wel weer het geval. In de tussentijd is het goed om contact met elkaar te houden en op een aantal onderwerpen te worden bijgepraat. Een livestream biedt daartoe een goede gelegenheid. Deze zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 30 maart a.s. van 15.30 tot 16.30 uur. Tijdens dit uur nemen wij je mee langs vijf verschillende onderwerpen, te weten de POV activiteiten, ontwikkelingen omtrent zonnepanelen, de review van Solvency II, Tegader 2021 en de invulling / toetsing van het IMVO-convenant.

Chris van Toor (manager POV) geeft een update over de platformactiviteiten. Daarna zal Marieke Beugel (beleidsadviseur Schade) de stand van zaken omtrent zonnepanelen uit de doeken doen. Vervolgens zal Ron Batten (beleidsadviseur Algemene Beleidszaken - ABZ) een overview geven van de Solvency II review en de inspanningen van het Verbond aangaande proportionaliteit binnen Solvency II. Aansluitend zal Lara van Waas (beleidsadviseur POV) een blik vooruit werpen en je bijpraten over de voorbereidingen op Tegader 2021. Als laatste gaan wij in op het IMVO-convenant. Boy Slijp (beleidsadviseur ABZ) geeft daar een toelichting op.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze livestream én wij hopen dat wij elkaar bij de najaarsbijeenkomsten weer live kunnen begroeten.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 29 maart a.s., 12.00 uur. 

Programma
Aanvang:     15:30 uur
Duur:           max. 1 uur

Opening door: Chris van Toor, manager POV

15:30 uur           Welkom, Chris van Toor, manager POV
15:35 uur           POV en algemeen, Chris van Toor
15:45 uur           Zonnepanelen, Marieke Beugel, beleidsadviseur Schade
15:55 uur           Solvency II review, Ron Batten, beleidsadviseur ABZ
16:05 uur           Tegader, Lara van Waas, beleidsadviseur POV
16:15 uur           IMVO-convenant, Boy Slijp, beleidsadviseur, ABZ
16:25 uur           Afsluiting, Chris van Toor

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het terrein van:

  • Solvency II review
  • Zonnepanalen
  • IMVO convenant
  • Tegader 2021

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Lara van Waas (beleidsadviseur POV). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).