Diversiteit en inclusie als werkgever

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Diversiteit en inclusie als werkgever

De businesscase

In 2020 heeft het Verbond van Verzekeraars de Charter Diversiteit ondertekend. In deze livestream, die georganiseerd wordt in samenwerking met de Diversiteit in Bedrijf, besteden we aandacht aan dit onderwerp.

  • Wat is de meerwaarde van een divers personeelsbestand?
  • En wat van een inclusieve bedrijfscultuur?
  • Waaruit bestaat die meerwaarde?

Deze (en meer) potentiële voordelen van diversiteit en inclusie komen aan bod in deze livestream.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 31 maart a.s., 12.00 uur.

In 2020 heeft het Verbond van Verzekeraars de Charter Diversiteit ondertekend. De verzekeringssector heeft een belangrijke maatschappelijke rol, maar ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid is de ambitie van de sector om te streven naar een divers medewerkersbestand dat een goede afspiegeling is van de maatschappij en het klantenbestand. In de livestream komt aan bod waarom een divers samengesteld personeelsbestand en een inclusieve bedrijfscultuur meerwaarde hebben voor een arbeidsorganisatie. Waar bestaat die meerwaarde uit? Op bedrijfsniveau bestaat de potentiële meerwaarde onder andere uit het beter inspelen op behoeften en verwachtingen van een steeds diverser wordende klantenkring en het aantrekken en behouden van (top)talenten. Verder kan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer bijdragen aan betere besluitvorming op basis van verschillende invalshoeken.
Achmea is de eerste verzekeraar die in 2019 de diversiteitscharter heeft ondertekend. Siham Achahboun, programmamanager culturele diversiteit en inclusie, deelt hun ervaringen.

Sprekers
De sprekers zijn Hussein Dia beleidsmewerker bij Diversiteit in Bedrijf en Siham Achahboun programmamanger culture diversiteit en inclusie bij Achmea.

Programma
Aanvang:     10:00 uur
Duur:           max. 1,5 uur 

  • Opening - Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond)
  • De meerwaarde van diversiteit en inclusie in organisaties – Hussein Dia (Diversiteit in Bedrijf)
  • Ervaringen vanuit werkgeversperspectief door Siham Achahboun (Programmamanger culturele diversiteit en inclusie bij Achmea)
  • Vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deelname is vooral interessant voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst

  • weet je meer over de economische en sociale meerwaarde van diversiteit en inclusie op de werkvloer;
  • kun je beter een beleid vormgeven dat focust op draagvlak, monitoring en communicatie.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur sector Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream? 
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).