Droogte en bosbranden

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Droogte en bosbranden

Ver weg of toch dichtbij?

Extreem weer komt in toenemende mate voor door klimaatverandering. Nederland wordt onder andere droger. In het afgelopen jaar hebben we grote, verwoestende bosbranden gezien over heel de wereld. Wat voor rol speelt droogte bij het ontstaan van bosbranden en gaat dit ook in Nederland meer voorkomen?

Meld je nu aan!

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, business developers, innovatiemanagers, verzekeringsmakelaars, adviseurs, underwriters, risicodeskundigen, actuarissen, schadebehandelaars en -experts, verzekeringsmakelaars, adviseurs, op gebied van schadeverzekeringen en verder iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is.
Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit onderwerp interessant is.

Sprekers
- Geeke Feiter, directeur Verbond van Verzekeraars en gespreksleider
- Cathelijne Stoof, is expert op het gebied van bosbranden aan de Wageningen Universiteit & Research
- Bertram de Rooij
, onderzoeker en coördinator Wageningen Fire Centre aan de Wageningen University & Research
- Jelmer Dam
, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid
- Gert Jan van Dijk, directeur van Bos, Fruit, Aardappelen Onderlinge Verzekeringen BFAO U.A.
- Vylon Ooms, beleidsadviseur Klimaat Verbond van Verzekeraars

Programma
Aanvang:     16.00 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening door Geeke Feiter
 • Bewustwording rondom natuurbranden en de laatste wetenschappelijke inzichten door Cathelijne Stoof
 • Bertram de Rooij gaat in op preventie rondom bosbranden en geeft een blik naar de toekomstige verwachtingen rondom bosbranden
 • Jelmer Dam vertelt over de veiligheidsvraagstukken en de impact van bosbranden op de natuur en gebouwen
 • Een kritische blik vanuit het werkveld van een verzekeraar door Gert Jan van Dijk
 • Vylon Ooms gaat in op de rol van verzekeraars bij droogte en bosbranden en welke rol het Verbond hierin speelt
 • Discussie en vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar ken je
- de risico's rondom bosbranden voor natuur en de bebouwde omgeving
- de wetenschappelijke inzichten rond de toename hiervan.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, kan je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

PE-punten
Vanuit het NIVRE wordt 1 PE-punt aan dit webinar toegekend. Met het bewijs van (volledige) deelname (PA-certificaat) dat je ontvangt na afloop van het webinar, kan je dit punt zelf aanvragen bij het NIVRE.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Vylon Ooms. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).