Skip to Content

Duurzaamheid en de Insurance Distribution Directive (IDD)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Duurzaamheid en de Insurance Distribution Directive (IDD)

Let op: deze fysieke bijeenkomst is omgezet naar een Teamsmeeting. Bij aanmelding ontvang je de link om digitaal deel te nemen.

ESG is an outrageous scam! twitterde Elon Musk toen zijn Tesla uit de S&P 500 ESG index werd gegooid. Maar is het wel zo dat Environmental, Social en Governance principes of duurzaamheid een scam is? Natuurlijk niet! Duurzaamheid speelt een essentiële rol in de financiele sector. Dit raakt ook de productontwikkeling en distributie van verzekeringen. Op 2 augustus dit jaar wordt de Europese wetgeving, waarvan de basis ligt in de zogeheten Delegated Acts Insurance Distribution Directive (DA IDD), van kracht. Verzekeraars die duurzame producten ontwikkelen en distribueren krijgen hiermee te maken bij de productontwikkeling. Adviseurs moeten in hun advies rekening gaan houden met de duurzaamheidsvoorkeuren van klanten. Hoe werkt dit in de praktijk uit? Hoe inventariseer je de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant? Voor Insurance Based Investment Products (IBIPs) heeft EIOPA guidelines opgesteld. Zijn deze guidelines nuttig? Zijn ze ook van toepassing voor andere verzekeringen met een beleggingselement? Zijn er duurzaamheidseisen voor schadeverzekeringen? Wat is greenwashing? Hoe kan dat worden voorkomen? Tijdens deze bijeenkomst komen dergelijke essentiële vragen aan de orde.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 19 juni a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. 
Deelname is vooral interessant voor (eind)verantwoordelijken distributie, productontwikkeling, advisering en samenwerking met (onafhankelijke) adviseurs van compliance, juridische zaken en marketing.

Programma online
Aanvang: 10.00 uur 
Einde:      12.00 uur 

 • Welkom en actualiteiten distributie door Harold Mahadew
 • Toezicht op IDD Delegated Acts door AFM
 • Presentatie advies IDD Delegated Acts door Werkgroep Implementatie IDD
 • Presentatie ESG-toolkit door partner Deloitte
 • Q&A met sprekers en leden werkgroep IDD
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW). 

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je

 • wat de nieuwste duurzaamheidseisen zijn waar in de productontwikkeling en advies rekening mee moet worden gehouden;
 • hoe je hier het beste in de praktijk mee kunt omgaan.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Harold Mahadew. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).