Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Extra bijeenkomst - Everything you always wanted to know about BLOCKCHAIN

Deze bijeenkomst is vol. Wilt u op de wachtlijst van deze bijeenkomst worden geplaatst, stuur dan een email naar bijeenkomsten@verzekeraars.nl

In verband met overweldigende belangstelling herhaald!

De eerste bijeenkomst onder deze titel was binnen één dag overtekend. Daarom wordt er op 14 december a.s. een extra sessie georganiseerd. Daarvoor zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij!

Wordt 2017 het jaar van de doorbraak van de blockchain?
Dat is moeilijk te zeggen, maar zeker is wel dat er op dit moment heel veel aandacht is voor de technologie van de blockchain en dat er in diverse industrieën consortia ontstaan rondom blockchain. Tegelijk blijft de blockchain voor velen nog een black box: gecompliceerd, bijna niet voor te stellen en is het wel veilig? Daarom heeft het Verbond samen met Deloitte begin oktober een voorbeeld van de toepassing van de blockchain uitgewerkt in een concrete 'use case', op het terrein van fraudemanagement. Dat gebeurde in een 'bootcamp' samen met CBV, CIS, SIVI en zeven verzekeraars. Het verslag van de uitkomst van de bootcamp vindt u hier

Op 14 december organiseert het Verbond een extra themamiddag onder de titel Everything you always wanted to know about blockchain waar we de uitgewerkte use case presenteren voor een bredere groep van verzekeraars. De titel is misschien pretentieus, maar het visual prototype dat de case heeft opgeleverd biedt echt een nieuw en verrassend inzicht in wat de blockchain zou kunnen opleveren. Maar ook natuurlijk wat er moet gebeuren voor dit allemaal realiteit kan worden.

Bestemd voor
Medewerkers (van leden van het Verbond) die zich binnen hun maatschappijen bezighouden met (technologische) innovatie. 

Meld u snel aan! Blockchain is een actueel onderwerp waar veel belangstelling voor bestaat. De eerste bijeenkomst was binnen één dag overtekend. Voor de extra sessie zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, wordt er gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling over onze leden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Programma
13.30 uur      Ontvangst
14.00 uur      Opening en welkom

                      Blockchain voor basics, door Jacob Boersma, Manager Risk Services Deloitte Risk 
                      Visueel prototype van blockchain: Identiteitsfraude bij werkgevers
                      door Frank van de Ven, Senior Consultant Deloitte Digital
                      Verdiepende vragenronde n.a.v. de presentaties
                      PAUZE
                      Discussie: wat betekent blockchain voor verzekeraars. Wat moeten we oppakken?
                      Hoe doen we dat? Wat doen we ‘alleen’ en wat als sector?

16.45 uur      Afsluiting en netwerkborrel

Locatie
insuranceLAB Verbond van Verzekeraars in Den Haag

Voorbereiding
Indien u deelneemt aan de middag verzoeken wij u ter voorbereiding het verslag van de uitkomst van de bootcamp te lezen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Ton de Bruin.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.