(Geannuleerd) Bijeenkomst Embracing Global Innovation in The Netherlands

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

(Geannuleerd) Bijeenkomst Embracing Global Innovation in The Netherlands

InsurTech, Mobility, Health

Deze bijeenkomst gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere datum.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover.

Op dinsdag 12 mei 2020 organiseert het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Plug and Play InsurTech, het wereldwijde open Innovatie Platform uit Silicon Valley, de bijeenkomst  Embracing Global Innovation in The Netherlands.

De investeringen in InsurTech zijn in 2019 gestegen tot een recordhoogte van meer dan USD 6 mrd! Op wereldniveau zien wij veel succesvolle samenwerkingen tussen verzekeraars en InsurTech startups op terreinen zoals Mobility, Health, Smart Cities, Cyber, IoT etc. De nieuwe norm is samenwerking met startups. Ook wordt er steeds meer over de eigen sector heen geïnnoveerd of te wel cross-verticale samenwerking. Een vraag blijft daarbij hangen: Waar blijft de disruptie?

Niet verder verklappen, het is er al! Tijdens dit event gaan wij daar op in. De verzekeringssector is sterk gereguleerd, maar wordt het door de technologie nog zwaarder? Of zorgen algoritmes dat het toezicht slimmer wordt? We verzorgen twee inspirerende Keynotes en verder zit de middag vol met geweldige panels, een fireside chat en pitches van startups met veel internationale sprekers.

Doelstelling
De bijeenkomst Embracing Global Innovation in The Netherlands heeft als doelstelling om je te informeren over relevante ontwikkelingen op het brede gebied van InsurTech, Health en Mobility  en in de praktijk bewezen modellen voor succesvolle samenwerking. Het is bij uitstek een mogelijkheid om te netwerken.  

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bestemd voor partijen die actief (willen) zijn in de verzekeringsbranche en meer willen weten over de laatste internationale ontwikkelingen op het gebied van InsurTech, Health en Mobility. 

Deelname is vooral interessant voor eindverantwoordelijken innovatie en distributie binnen (zorg)verzekeraars (directieleden distributie, Chief Information Officers, Chief Technology Officers, Chief Digital Officers, directie/manager Innovation Labs, Chief Product Officer, etc.) en InsurTech.  

Let op: Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst! De capaciteit van de ruimte in B.Amsterdam is beperkt. Schrijf je nu vast in! Na aanmelding laten wij je weten of jouw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Programma
Het volledige programma van de bijeenkomst Embracing Global Innovation in The Netherlands wordt binnenkort gepubliceerd. 

Kosten
Leden & InsurTech Startups
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars en voor medewerkers van InsurTech startups bedragen de deelnamekosten € 99,00 (excl. BTW)

Andere geïnteresseerden
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 149,00 (excl. BTW)

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis

  • Je hebt een goed beeld van baanbrekende innovaties in het buitenland;
  • Je kent alle relevante ontwikkelingen op het gebied van InsurTech;
  • Je bent beter in staat om een beeld te vormen van succesvolle samenwerkingen tussen verzekeraars en InsurTech;
  • Je bent bekend met hoe de toezichthouder aankijkt tegenover de inzet van technologie in het toezicht op verzekeraars.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kan je contact opnemen met Harold Mahadew. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Gesponsord door: Salesforce