Skip to Content

(Geannuleerd) Cursus Omgaan met een disfunctionerende medewerker en verstoorde arbeidsrelaties, 17 maart 2020

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

(Geannuleerd) Cursus Omgaan met een disfunctionerende medewerker en verstoorde arbeidsrelaties, 17 maart 2020

Alles wat u als werkgever moet weten!

Deze bijeenkomst gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere datum.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover.

Bestemd voor: leden van het Verbond en andere geïnteresseerden.

Op dinsdag 17 maart vindt de interactieve cursus over ‘Omgaan met een disfunctionerende medewerker en verstoorde arbeidsrelaties’ plaats. Per 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van toepassing waardoor de (ontslag)regels zijn gewijzigd. Hoe gaat u als werkgever om met een medewerker die niet goed functioneert of in het geval dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie?

Aan de hand van wet- & regelgeving worden praktische handvatten gegeven voor de omgang met een disfunctionerende medewerker en een verstoorde arbeidsrelatie in uw organisatie.

Doelstelling
U wordt bijgepraat over de omgang met disfunctionerende medewerkers en verstoorde arbeidsrelaties binnen uw organisatie. Aan de hand van actuele arbeidsrechtelijke regels en jurisprudentie worden de do’s and dont's besproken die werkgevers toe kunnen passen. Na deze cursus weet u welke stappen u kunt nemen als u een disfunctionerende medewerker heeft of als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie met een medewerker.
Aan de hand van wet- & regelgeving worden praktische handvatten gegeven voor de toepassing van de actuele arbeidsrechtelijke spelregels.

U kunt vooraf vragen insturen aan Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond van Verzekeraars).

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor leden van het Verbond en andere geïnteresseerden. Deelname is vooral relevant voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid (waaronder aanname- en ontslagbeleid).

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden en uw profiel. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Programma (1 dagdeel)
12:30 uur     Ontvangst met koffie, thee en versnapering
13:00 uur     Overzicht actuele arbeidsrechtelijke regelgeving met betrekking tot de disfunctionerende medewerker
14:30 uur     Pauze
14:45 uur     Overzicht actuele arbeidsrechtelijke regelgeving met betrekking tot een verstoorde arbeidsrelatie
16:30 uur     Afsluiting en borrel

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze cursus gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de cursus en de presentaties worden achteraf toegezonden. 

Deze cursus draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze cursus …

  • Weet u als werkgever wat de actuele arbeidsrechtelijke regelgeving inhoudt ten aanzien van een disfunctionerende medewerker en een verstoorde arbeidsrelatie;
  • Weet u hoe een medewerker kunt begeleiden die disfunctioneert;
  • Weet u welke rechten en plichten u als werkgever heeft ten aanzien van een disfunctionerende medewerker en bij een verstoorde arbeidsrelatie;
  • Weet u welke rechten en plichten medewerkers hebben bij disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie;
  • Weet u hoe u aan welke voorwaarden een dossier moet voldoen;
  • Bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken in de jurisprudentie ten aanzien van deze onderwerpen.

Deze cursus draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de cursus aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Spreker
De cursus wordt gegeven door Pascal Kruit, arbeidsrechtadvocaat en partner bij Boontje advocaten. Pascal is na zijn rechtenstudie als Universitair docent verbonden gebleven aan de Erasmus Universiteit waar hij in 2012 is gepromoveerd op het onderwerp ‘de ontbinding van de arbeidsovereenkomst’. Pascal adviseert werknemers en werkgevers over het arbeidsrecht in brede zin en heeft met name veel ervaring in (o.a.) de financiële dienstverlening.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 249,- excl. BTW.
Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 350,- excl. BTW.

  • Op deze cursus zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV


Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
De cursus gaat door bij minimaal 10 inschrijvingen.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars). Ook kunt u uw vragen gerelateerd aan het onderwerp van de cursus vooraf mailen naar mevrouw Janga.

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).