Skip to Content

Het nieuwe pensioenstelsel en de Cao Verzekeringsbedrijf

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het nieuwe pensioenstelsel en de Cao Verzekeringsbedrijf

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voorziet in een grondige herziening van het Nederlandse pensioenstelsel en daarmee de pensioenregeling voor jouw werknemers. De wetgeving gaat naar verwachting in op 1 januari 2023. In de tussentijd heb je als werkgever een pensioen­regeling voor je werknemers die je misschien wil wijzigen. Daarmee kan je namelijk efficiënt anticiperen op de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel. René den Hartog van Montae neemt je mee in de laatste ontwikkelingen rond de WTP en de gevolgen die dit heeft voor de pensioenregelingen. En wat zijn de gevolgen van de Wet voor de Cao voor het Verzekeringsbedrijf? Wat zal in de cao allemaal moeten worden aangepast om deze in lijn te brengen met de nieuwe Wet?

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor directieleden, leidinggevenden, P&O/HR-professionals.

Programma
Aanvang:     16.00 uur
Duur:           max 1,5 uur

 • Opening door Nicoline Klaarenbeek, beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden Verbond
 • René den Hertog, Consultant en Actuaris bij Montae & Partners:
  - Laatste ontwikkelingen WTP
  - Gevolgen voor de pensioenregelingen
  - Gevolgen voor de cao voor het Verzekeringsbedrijf
 • Vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW). 

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar weet je wat de laatste ontwikkelingen zijn rond de Wet Toekomst Pensioenen en wat je te doen staat.
Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, kan je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kan je contact opnemen met Nicoline Klaarenbeek. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).