Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Implementatiebijeenkomst Richtlijn Verzekeringsdistributie

Insurance Distribution Directive (IDD)

Naar verwachting zal de Richtlijn Verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive, IDD) op 23 februari 2018 van kracht worden. 

Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op de implementatie van de IDD, het toezicht en distributie. Mogelijk loopt in deze periode ook nog de consultatie van de Vrijstellingsregeling Wft. 

Aan het woord komen onder meer het ministerie van Financiën, de AFM en andere IDD deskundigen. Daarnaast is er uitgebreid tijd om vragen te stellen en van gedachten te wisselen over dit onderwerp. 

U wordt geïnformeerd over de aanstaande veranderingen in de Wft, het BGfo, de vrijstellingsregeling Wft en het toezicht naar aanleiding van de implementatie van de IDD. 

Na deze bijeenkomst weet u wat de belangrijkste veranderingen zijn waar u rekening mee moet houden. 

Mogelijk ook interessant voor u
Modernisering richtlijn distributie (IDD) meer dan welkom
De AFM heeft een speciale webpage met meer informatie over de IDD. Hier vindt u onder andere een IDD factsheet en Q&A’s. 

Bestemd voor
Deelname is exclusief mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. De doelgroep bestaat uit Verbondsleden die verzekeringen direct distribueren of dit doen via (onafhankelijke) intermediairs, vrijgestelde adviseurs/bemiddelaars, volmacht, prijsvergelijkers, etc. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Programma
13.30 uur  Ontvangst
14.00 uur  Welkom en introductie door Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars
14.05 uur  Inleiding Insurance Distribution Directive (IDD) door Sjoerd Meijer, Nauta Dutilh
14.35 uur  Discussiepanel A over implementatie IDD thema’s met materiedeskundigen van het
                  ministerie van Financiën, AFM en andere experts.
15.05 uur  Pauze
15.25 uur  Het Europese productontwikkelingsproces door Eric Bot, Zwitserleven en
                  lid werkgroep IDD van het Verbond
15.40 uur  Inzicht in wetgeving - ‘Ruler, Keeper en IDD’ door Eric de Vries, Charco & Dique
15.55 uur  Discussiepanel B over implementatie IDD thema’s met materiedeskundigen van het
                  ministerie van Financiën, AFM en andere experts
Rond 16.30 uur  Afsluiting informatiebijeenkomst door Harold Mahadew, Senior
                             beleidsadviseur Distributie & Verkoop

Indien u een vraag heeft voor het ministerie van Financiën, de AFM of het Verbond, dan ontvangen wij uw vraag graag vooraf per e-mail (h.mahadew@verzekeraars.nl), dan weet u zeker dat uw vraag aan de orde komt tijdens deze middag. IDD thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: de Vrijstellingsregeling Wft, vakbekwaamheid, integriteit, verlangens-en-behoeften test, IPID, geschiktheidsverklaring, zorgplicht, productontwikkelingsproces, IBIPS en execution only.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.