}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Informatiebijeenkomst AFM en Verbond: aanpassing Vrijstellingsregeling Wft i.v.m. de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD)

Op 23 februari 2018 wordt de richtlijn Verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive, IDD) van kracht. De Vrijstellingregeling Wft wordt met het oog op de komst van de IDD aangepast. De consultatie over de nieuwe Vrijstellingsregeling Wft vindt later dit jaar plaats. Maar gelet op de verwachte verandering voor bepaalde marktpartijen organiseert het Verbond in samenwerking met de AFM nu al een informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatiebijeenkomst gaat de AFM in op de veranderingen in de Vrijstellingsregeling Wft en het vergunningsverleningsproces voor marktpartijen die geen gebruik meer kunnen maken van een vrijstelling. Deze veranderingen zijn in heel Europa identiek gelet op de doelstelling van de IDD. 

N.B. Ter voorkoming van misverstand benadrukken wij dat tijdens deze informatiebijeenkomst alleen zal worden ingegaan op de aanpassingen in de Vrijstellingsregeling Wft naar aanleiding van de implementatie van de IDD. Het Verbond zal in november 2017 een algemene bijeenkomst organiseren over de IDD in samenwerking met het ministerie van Financiën en de AFM. 

Achtergrond
Op dit moment zijn op grond van artikel 1:21 Wft bepaalde bemiddelaars, vrijgesteld van de Wft, mits de jaarlijkse premie van de verzekering niet meer dan 500 euro bedraagt en de looptijd niet langer dan 5 jaar is. Het gaat om bemiddelaars die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een goed of de verrichting van een dienst door een aanbieder, zogenaamde ‘nevenverzekeringstussenpersonen’. Bepaalde nevenverzekeringstussenpersonen in de reisbranche zijn ook vrijgesteld, mits de betreffende medewerkers over een vakbekwaamheidsdiploma beschikken. Dit is geregeld in de artikelen 7 en 47 Vrijstellingsregeling Wft. Na invoering van de IDD op 23 februari 2018 komen deze vrijstellingen te vervallen en worden vervangen door een nieuw vrijstellingsregime in de Vrijstellingsregeling Wft. 

Het nieuwe vrijstellingsregime houdt kortweg in dat nevenverzekeringstussenpersonen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een goed of de verrichting van een dienst door een aanbieder, waarvan de jaarpremie pro rata berekend hoger is dan 600 euro en een duur langer is dan 3 maanden, boven de vrijstellingsgrens vallen. Hetzelfde geldt voor verzekeringen waarvan de duur van de dienst gelijk is aan of minder dan 3 maanden bedraagt en het bedrag van de premie per persoon niet hoger is dan 200 euro. De vrijstelling voor adviseurs en bemiddelaars in hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen, glasverzekeringen en reisbureaus vervalt in het geheel.

Voor partijen die boven de genoemde grenzen uitkomen, geldt het Wft regime. Zij moeten op grond van de IDD worden geregistreerd en voldoen aan onder meer eisen met betrekking tot vakbekwaamheid, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, klachtplicht en algemene beginselen met betrekking tot klantcontact en informatieverstrekking.    

Doel
De leden informeren over de aanstaande veranderingen in de Vrijstellingsregeling Wft. 

Bestemd voor
Leden van het Verbond die verzekeringen distribueren via vrijgestelde adviseurs/bemiddelaars en die (op dit moment) gebruik maken van de Vrijstellingsregeling Wft. Hierbij kan worden gedacht aan adviseurs/bemiddelaars in reisverzekeringen, fietsverzekeringen, maar volgens de AFM ook aan hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen en glasverzekeringen. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet u
- welke adviseurs/bemiddelaars (waar u mogelijk zaken mee doet) een Wft-vergunning moeten aanvragen;
- hoe deze vergunningaanvraagprocudure door de AFM is ingericht. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Welkom en introductie door Harold Mahadew, Senior beleidsadviseur Distributie &
                  Verkoop
14.05 uur Inleiding door Anne de Groot, Senior Toezichthouder AFM en presentatie
                 door Roland Kranenburg, Manager Toezicht Service Centrum AFM
14.55 uur Q&A’s
15.15/15.30 uur (max) Afsluiting informatiebijeenkomst door Harold Mahadew 

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om bilateraal met de AFM nader van gedachten te wisselen c.q. vragen te stellen

Nadere informatie en vragen
Bij vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Harold Mahadew.

U kunt ook vooraf vragen aan de AFM en/of het Verbond stellen. Uw vraag ontvangen wij ook graag via het e-mailadres als hierboven aangegeven. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

 

Aankomende activiteiten

Informatiemaatschappij.jpg

Maak het samen met de klant

  • 4 september
  • Bijeenkomst
  • Verzekeringsthema's
Auto ongeluk Umbraco.jpg

De directe autoverzekering

  • 6 september
  • Bijeenkomst
  • Verzekeringsthema's
image-2018-07-03.jpg

Masterclass Ontwikkelingsgericht leidinggeven

  • 11 september
  • Bijeenkomst
  • Vakkennis

Cookies

{cookieText}