Informatiebijeenkomst raamwerkcontracten met medewerking van de AFM

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Informatiebijeenkomst raamwerkcontracten met medewerking van de AFM

Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor leden van het Verbond. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

De AFM zal u tijdens deze informatiebijeenkomst informeren over de veranderingen (naar verwachting per februari 2019) voor partijen of dienstverleners die bemiddelen en/of adviseren) in een verzekeringsovereenkomst op basis van een zogeheten raamwerkovereenkomst. Op dit moment kan het zijn dat één of meerdere van deze partijen niet beschikken over een Wft-vergunning om deze werkzaamheden te mogen verrichten, omdat volgens een interpretatie van de AFM uit het verleden bemiddeling via een raamcontract niet vergunningplichtig is. De AFM heeft deze interpretatie heroverwogen naar aanleiding van vragen uit de markt en heeft op grond van haar huidige inzichten in het bemiddelingsbegrip geconcludeerd dat deze niet langer stand kan houden. De AFM zal toelichten wat van verzekeraars en andere partijen in de distributieketen wordt verwacht. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen. 

Bestemd voor
Leden van het Verbond die verzekeringen distribueren via partijen of dienstverleners op basis van een raamwerkcontract. Hierbij kan worden gedacht aan segmenten zoals de mobiliteitsbranche (leasing c.q. autoverhuur), transport (verhuizers, expediteurs, logistieke dienstverleners), etc. 

Programma
14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Welkom door Harold Mahadew, senior Beleidsadviseur Distributie en Verkoop
15.05 uur Presentatie AFM door Roland van Kranenburg (Manager Vergunningzaken) en
                 Anne de Groot (Senior Toezichthouder)
15.35 uur Q & A sessie
17.00 uur Afsluiting 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Nadere informatie en vragen
Bij vragen over deze informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met Harold Mahadew, e-mail: h.mahadew@verzekeraars.nl 

Wij nodigen u graag uit om vooraf vragen aan de AFM en/of het Verbond te stellen. Uw vraag ontvangen wij via het e-mailadres als hierboven aangegeven. U kunt er dan zeker van zijn dat uw vraag aan de orde komt tijdens de informatiebijeenkomst. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

ALV.jpg
Ledenevent 2017.jpg

Cookies

{cookieText}